ÅPNINGSTOGET: Numedalsbanen ble åpnet med kongelig deltagelse i november 1927. Bare noen år senere ble det foreslått innskrenkelser. Kong Håkon (til høyre) og kronpris Olav fotografert på Veggli stasjon.

Kjøp bilde

Innskrenkninger ved Numedalsbanen i 1932

Numedalsbanen var ikke rundet fem år, da arbeidsdepartementet gikk inn for å rasjonalisere driften. Denne hestekuren skulle gi en besparelse på 116.000 kroner.
Banen ble åpnet av Kong Håkon VII 19. november og den ble lagt ned til nyttår i 1988.
Vi gjengir artikkelen om besparelsene i sin helhet. For at den skal være lettere å lese har vi erstattet alle aa'ene med å'er: «Det foreligger nå stortingsdokument fra arbeidsdepartementet angående rasjonalisering av statsbanens drift.
Angående Numedalsbanen meddeler hovedstyret at det for å få drifts- og vedlikeholdsbudsjettet ned, vil gå til en vesentlig forandring i driftsordningen. Den plan hovedstyret vil iverksette medfører en gjennomgripende forandring så vel i linje- og stasjonstjenesten som i togordningen. Banens nåværende driftsutgifter er beregnet til kr. 426.000 og etter den nye driftsplan kr. 310.000, altså en besparelse på 116.000 kroner.
Det er bl.a. meningen å inndra all stasjonsbetjening unntagen ved endestasjonene og la de nåværende stasjoner Lampeland, Flesberg, Rollag, Veggli og Gvammen betjenes av ekspeditriser. Videre vil man inndra ekspeditrisene ved Djupdal og Kjerre. Togmelding og kryssing av tog er forutsatt å foregå ved disposisjoner av togets konduktør og av endestasjonene. Ordningen forutsetter dispensasjon fra tjenestereglementet.
Ved innskrenkning i personalet vil banen få ledig to stasjonsbygninger og 13 vokterboliger, til sammen 20 leiligheter. Da det neppe kan antas at utleie av disse hus kan bli regningssvarende, foreslås at bygningene selges etter hvert for å lette banens vedlikeholdsutgifter. Hovedstyret vil gjennomføre den nye ordningen så snart som mulig.
Departementet har intet å bemerke til forslaget.»
Vi kunne ikke unngå å legge merke til at ekspeditørene ble erstattet med ekspeditriser. I dag er det vel ingen mulighet til slike innsparingstiltak. Og godt er det.

 

På forsiden nå

Bli tilhenger av Laagendalsposten på Facebook: