Vis Protest mot vei i et større kart

Politikerne sa nei til bilvei her

Utvalg for miljø og utvikling vil legge adkomstveien til Lafteråsen fra Oves Gjeddes vei og utfordrer derfor statlige myndigheter.
Cato Martinsen
Publisert 21.05.2012 kl. 19:07 Oppdatert 21.05.2012 kl. 19:07

Tips en venn på e-post:


ENGASJERT: Eirik Halvorsen med William Halvorsen Trilllhus (2) (t.v.), Vidar Diseth, Jørgen Riggenholt (3) og Jørn Vidar Johansen mener den nye adkomstveien til Lafteråsen må gå fra Ove Gjeddes vei og ikke fra Lammers vei, som er skoleveien til mange. FOTO: CATO MARTINSEN
FRA LAMMERS VEI: Rådmannen legger opp til denne løsningen imellom husene her, etter at Fylkesmannen viser til en europeisk landskapskonvensjon.
FRA OVE GJEDDES VEI: Ned til høyre her og opp bak husene på bildet, er den løsningen politikerne har valgt. Men i kveld må de ta standpunkt på nytt.

Lafteråsen er det nye boligfeltet helt syd på Gamlegrendåsen.

Optimera, Block Watne og Kongsberg Tomteselskap har en sak til behandling i Kongsberg kommune hvor de vil utvikle 60 eneboligtomter i dette området.
I den forbindelse har det vært mye snakk om hvilken veiløsning som skal velges inn til det nye feltet.

LES OGSÅ: Se, her blir det 60 nye tomter

 

Tenkte trafikksikkerhet

Det står mellom Lammers vei som går på oversiden av det eksisterende boligfeltet og Ove Gjeddes vei som går på nedsiden av Borghild Spitens vei.

Mandag tok Utvalg for miljø og utvikling stilling, da de sa at de går for Ove Gjeddes vei.

Vedtaket var i tråd med synet til mange naboer, politiet, FAU og Gamlegrendåsen skole. De har alle i en høringsrunde uttalt at Ove Gjeddes vei vil være et bedre alternativ, basert på trafikksikkerheten.

Møter motstand

Utbyggerne vil derimot ha Lammers vei som er kostnadsberegnet til en lavere pris.

LES OGSÅ: Lover at tomtene kommer

Og det var nettopp det argumentet som fikk Venstre som eneste parti til å stemme for Lammers vei.

Camilla Engene (V) uttalte at det er en fordel at tomtene ikke blir så dyre, og at trafikksikkerheten etter hennes skjønn er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har vist til en europeisk landskapskonvensjon som sier noe om terrenginngrep.

Vedtaket til UMU gjør at det vil bli en dialog og forhandlinger med Fylkesmannen. Dette kan i siste instans ende opp på departementshold. Dette vil utsette byggingen med flere måneder kanskje til og med over ett år.  

Ap, Sp, Frp og de to uavhengige utgjorde flertallet.

Les mer om:  Kongsberg  Nyheter 

På forsiden nå