Tirsdag 21. april var det registrert 1.217 arbeidsledige personer i Kongsberg. Det er seks færre enn to uker tidligere. Dette utgjør 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Flesberg er det nå registrert 127 helt ledige, som utgjør 8,9 prosent av arbeidsstyrken. To uker tidligere var det 121 ledige i Flesberg. I Rollag er det nå 62 ledige (8,1 prosent), mot 64 ledige to uker tidligere. I Nore og Uvdal var det registrert 86 ledige 21. april (6,1 prosent) mot 98 (7 prosent) to uker tidligere.

15 prosent er arbeidssøkere

Tirsdag 21. april var 25.608 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke (gamle Buskerud, Østfold og Akershus) er ledigheten den siste uken på 10,6 prosent, mens den i landet som helhet er på 10,2 prosent av arbeidsstyrken.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 26.726 personer. Det utgjør 10,5 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 12.387 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken registrert som arbeidssøkere hos NAV.

NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.

Permitterte

– Fortsatt oppgir de fleste nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de må melde seg hos NAV. Det er nå flest ledige innen butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun oppfordrer både arbeidsgivere, permitterte og arbeidsledige til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no aktivt.

– Mange bedrifter trenger folk til ulike jobber i en periode fremover. Vi ber alle som registrerer seg som arbeidssøkere om å oppdatere CV og legge inn det de kan arbeide med i jobbprofilen på arbeidsplassen.no. Da blir det lettere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft, sier Speilberg.

Liten nedgang

Sammenlignet med hovedtallene om arbeidsmarkedet for mars, ser vi en liten nedgang i helt ledige. Dette skyldes at en del av dem som først ble registrert som helt ledige skiftet status til delvis ledige som følge av innsendte meldekort.

NAV bruker informasjon fra meldekort som arbeidssøkere sender inn hver 14. dag til å skille mellom de som er helt og delvis ledige. I meldekortene gir arbeidssøkerne informasjon om de har jobbet de siste to ukene eller ikke. Ved første registrering får alle arbeidssøkere status som helt ledig. Når NAV får inn meldekort, får arbeidssøkere som har jobbet delvis de siste to ukene endret sin status fra helt ledig til delvis ledig.

Den høyeste ledigheten i andel av arbeidsstyrken finner vi fortsatt i Hemsedal, med 30,3 prosent. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er i Nore og Uvdal, med 6,1 prosent av arbeidsstyrken.