Alt i verden henger sammen med alt – og derfor er all politikken vår bra for både mennesker og miljø.

1. En framtid du gleder deg til.

Hvis vi skal leve et godt liv i framtida, uten å bekymre oss for følgene av klimakrisen, så må vi ta grep i dag. Heldigvis er et miljøvennlig liv også godt. Se for deg en framtid uten klimakrise, en framtid med byer tilpasset menneskene som bor der, og en framtid der du faktisk velger toget når du skal på ferie i Europa. Det høres jo fint ut det, gjør det ikke?

2. Vi tar klima- og miljøkrisen på alvor.

Det er ingen partier som nekter for at klimakrisa er vår tid største utfordring, men vi er det eneste partiet som lover å prioritere klima og miljø i forhandlinger etter valget. All politikken vår er klima- og miljøvennlig. Vi har en helhetlig plan som tar vare på både mennesker og miljø.

3. Vi vil at Norge går fra klimasinke til foregangsland.

Norge bør være en internasjonal ledestjerne i klimapolitikken. Dette vil vi gjøre gjennom strukturelle endringer i samfunnet, som for eksempel å satse på tog fremfor fly. Slik at det blir enkelt å reise, bo og handle med lave utslipp. De som forurenser mye skal betale mer, og de som tar miljøvennlige valg skal belønnes. Det gjelder også oljebransjen hvor vi ønsker en kontrollert utfasing frem mot 2035.

4. Vi vil gjøre det billig å velge miljøvennlig.

Det skal være lett å velge rett både for privatpersoner og næringsliv. Vi mener det skal koste å forurense, men vi tror også på å belønne miljøvennlige valg: Tog bør alltid være billigere enn fly og vegetaralternativer billigere enn kjøtt. Vi vil derfor blant annet fjerne moms på frukt og grønnsaker og på reparasjoner, samt kutte prisene på månedskort.

5. Vi vil bekjempe økende forskjeller.

Avstanden mellom fattig og rik har blitt større under dagens regjering. Vi vil bekjempe økende forskjeller med en skatte- og avgiftspolitikk der de rikeste bidrar mer til fellesskapet, og folk med en inntekt på under 34 000 tusen kroner i måneden skal betale mindre i skatt.

6. Vi tar psykisk helse på alvor.

I dag er det psykiske helsevernet underdimensjonert med lange ventelister. Vi vil ruste det opp over hele linjen, som blant annet å redusere ventetiden for behandling, samt styrke og prioritere kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten.

7. Vi vil skape et nytt hav-eventyr.

Norge har størst muligheter for eksport av fornybar energi innenfor havvind. Ved å utnytte kompetansen vi har i oljeindustrien, samt vinden i de enorme havområdene våre, kan vi utvikle et nytt norsk industrieventyr. På den måten kan vi skape arbeidsplasser og inntekter, samtidig som vi bidrar til å løse klima- og naturkrisa.

8. En trygg og god oppvekst.

Alle barn og foreldre skal få en god start på familielivet, gjennom god oppfølging i alle ledd, fra fødsel til barnehage og skolegang. Vi vil også kjempe mot at barn vokser opp i fattigdom, gjennom bedre tilgang på fritidstilbud og gratis barnehage for familier med lav inntekt, samt øke barnetillegget for uføre og enslige forsørgere. Du kan også stole på at vi vil gjøre alt vi kan for å gjøre skoleveiene trygge, lufta renere og frigjøre mer areal til lek og utfoldelse.

9. Vi spiller på lag med naturen.

Vi tar Naturpanelet og vitenskapen på alvor. Vi krever derfor en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning. Norge må slutte å bygge ned natur, og i stedet reparere ødelagt natur. Vi mener at opp mot halvparten av verdens gjenværende natur må på lang sikt vernes, gjennom store og sammenkoblede områder.

10. Vi ønsker oss et samfunn for alle.

Et godt samfunn er et samfunn der alle har like rettigheter og muligheter uansett kjønn, minoritetsbakgrunn, legning eller fysiske utfordringer. Vi skal være aktive antirasister, som jobber for å fjerne stigmatisering og diskriminering i hele samfunnet. Vi vil også praktisere prinsippet lik lønn for likt arbeid, samt bekjempe ufrivillig deltid.

Det finnes selvfølgelig flere gode grunner til å gi en stemme til oss. Vil du fordype deg mer kan du gå videre til temasidene våre. Sjekk Mdg.no