Katten Karsten er også omtalt. Han har hatt et svært hardt liv. Han er observert over mange år og har endelig fått hjelp. Vi vil oppfordre alle privatpersoner til å kastere og ID-merke sine katter. Problematikken vil fortsette inntil man får innført lovpålagt ID-merking av katter i Norge.

Veterinærforeningen tar til orde for lovpålagt ID-merking av alle katter (Aftenposten 31.01). Dette er gode nyheter, både for kattene og den som er frivillig innen dyrevelferd. Mattilsynets fungerende seksjonssjef for dyrevelferd, Bjørn Stavenes, mener som forventet at det blir vanskelig ja. De har jo ikke anledning til å reise rundt for å følge opp at alle katter i Norge blir ID-merket.

Er det dette Mattilsynet ser for seg? At man skal kjøre rundt og håndskanne alle katter? Samtidig sier Stavenes at dyr som er gratis, lett får en lav status. Ja, det er liksom noe av poenget. Om alle ID-merkes vil de ikke fortsette å være gratis. Hvorfor ser dere ikke at ID-merking vil gi en helt annen status og bedring av dyrevelferden for katter om få år? Tidligere seksjonssjef Knævelsrud ble intervjuet i fjor vår, og uttalte at katter har lav status i Norge og at «dette er trist».

Hvorfor ser ikke Mattilsynet at det er deres egne holdninger som videreføres? Ved å anbefale obligatorisk ID-merking, ville alle kattunger hatt en minstepris på rundt tusen kroner. Kostnaden bærer eier. Mattilsynet, politiet, veterinærklinikker, og det frivillige Norge mener alle at arbeidet for kattene hadde vært enklere om de var ID-merket.

Tallene i overskriften viser summen av antall dyr som er savnet eller funnet på nettsiden til dyrebar.no i dag. Den er en av flere nettsider hvor man etterlyser savnede dyr, og eiere til de man finner. Den viser at 11 283er savnet pr i dag. 7466 savnes av sine eiere og det lagt ut 3817 annonser hvor man etterlyser eiere til dyr som er funnet.

Lovpålagt ID-merking vil føre til økning i status, bedring av dyrevelferden for kattene, redusering av dumpingsaker, forenkling i tilsynsoppgaver, avklaring av eierforhold, reduksjon i avlivingssaker fordi man ikke finner eier. Er det ikke verdt et forsøk, for dyrenes skyld? Jeg forstår ikke at Mattilsynet har lov å differensiere dyrevelferden på arter. Mattilsynet har uttalt at «Mattilsynet prioritere ingen dyrearter over andre, men ut fra dyrenes lidelser og antallet som lider.» Om det skal holde ord, så er det på tide med en opptelling snart.

Mattilsynets hund vs. katt

Dette er utdrag fra nettsidene til Mattilsynet:

"Mattilsynet foreslår å innføre påbud om identifikasjonsmerking og registrering av alle hunder i Norge. Hundeeierne skal sørge for at hundene er merket. Hundene skal være registrert i et register som er godkjent av Mattilsynet. Det skal utføres av veterinær. ID-merking vil også dokumentere at hundene er lovlige innført til Norge. Kravene skal sikre at hunder kan identifiseres og spores til registrerte eiere. At hunder kan identifiseres og knyttes til registrerte eiere, bidrar til god dyrehelse og dyrevelferd.»

Mattilsynet mener altså at katter ikke skal ID-merkes fordi de ikke ser hvordan de skal følge det opp. Jeg lurer på hvordan planen er i forhold til oppfølging om alle hunder i Norge er ID-merket? Hvorfor skal man ikke bidra til god dyrehelse og god dyrevelferd for katter? Beklager, men det er Mattilsynets egne holdninger til kattene som gjennomsyrer alt.

Hjemløse dyr, de frivilliges ansvar?

Totalt fikk 6502 dyr hjelp av lokalavdelingene, og 4100 fikk nye hjem gjennom Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelinger i 2021. De fleste er katter. Organisasjonen får ingen støtte fra det offentlige til operativt arbeid med dyr, men gir tusenvis av dyr en ny mulighet. Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelinger legger ned et enormt arbeid med hjemløse katter hvert år. Støtt de frivilliges arbeid.

Vi har et etisk og en moralsk forpliktelse overfor familiedyene våre. De er helt avhengige av oss. Det er ekstreme lidelser for katter på grunn av hjemløshet og det legges ned et enormt frivillig arbeid. Det er fullt mulig for kommunene å ta initiativ til å tak i problemene på eget initiativ.

Det er på høy tid at lovpålagt ID-merking innføres i Norge. Svenskene har greid det, da bør vel vi også få det til?