120 personer vil bli varehussjef

– Vi har fått inn veldig mange søkere.