Gå til sidens hovedinnhold

15. november – markerer vi at kvinner jobber gratis ut året

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange tror at vi i Norge har lik lønn for likt arbeid, men det stemmer ikke! Utdanningsforbundet Kongsberg markerer Likelønnsdagen den 15. november. Fra denne datoen jobber kvinner gratis ut året.

Tall viser at likelønnsgapet vokser med utdanning. Blant de med tre år eller mer utdanning tjener kvinner bare 80 prosent av det menn gjør. Problemet øker med utdanningsnivå og rammer menn i disse yrkene i samme grad som kvinner. For ansatte i kvinnedominert sektor med høyere utdanning er faktisk likelønnsdagen i oktober! Høyere utdanning er derfor ingen garanti for likelønn, snarere tvert imot. Det er derfor ikke bare et kvinneproblem, men et samfunnsproblem bestående av underkommunisert diskriminering og manglende anerkjennelse av utdanning, kompetanse, erfaring og ansvar.

Forskningsbasert gjennomgang av likestilling i arbeidslivet, viser at verdsettingsdiskrimineringen er en hovedårsak til lønnsforskjellene i arbeidslivet. Dette gjelder i stor grad de som har høyere utdanning i offentlig sektor som for eksempel barnehagelærere, lærere og sykepleiere. Ingeniører og sykepleiere har like lang utdannelse, men i kommunal sektor tjener en ingeniør i snitt 85.000 kroner mer enn en sykepleier. Lønna i kvinnedominerte sektorer som helse og skole, er altså systematisk lavere enn lønna i mannsdominerte sektorer. Det skuffende lønnsoppgjøret i 2021 gir grunn til å tro at problemet ytterligere forsterkes.

Koronapandemien illustrerer denne diskrimineringen tydelig, da det nettopp var disse kvinnedominerte yrkene som sto i front og brakte oss gjennom pandemien. Med bare Antibac til beskyttelse, har barnehagelærere og lærere daglig ivaretatt barn, ungdom og familier. Det har ført til uforutsigbare arbeidstider, merarbeid uten lønnskompensasjon, ekstra belastninger og mye usikkerhet om følgene for egen og andres helse. Til takk fikk vi applaus (Tusen takk for det) men også mer ansvar, uforutsigbare arbeidstider og en negativ kjøpekraftsutvikling. Dette er respektløst og en uansvarlig utvikling!

En ser et stadig økende lønnsgap mellom høyt utdannede funksjonærer i offentlig og privat sektor. Det er arbeiderne i industrien som legger rammene for lønna til alle ansatte i staten og kommunene gjennom den såkalte frontfagsmodellen. I disse beregningene blir lønnsreguleringen til funksjonærene (de med høyere utdanning) i industrien ikke tatt med. Dermed blir ofte den samlede lønnsveksten i frontfagene større enn beregnet og som fører til at lønnsforhandlingene i offentlig sektor opererer med lavere prosentvise tillegg enn i industrien.

Tall fra SSB viser også at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner forsterkes ved at menn oftere både har ulike former for tillegg og bonuser, og at de også får utbetalt større overtidsgodtgjørelse. Det er også slik at mannlige ledere er langt bedre lønnet enn kvinnelige.

Frontfagsmodellen praktiseres strengt i offentlig sektor, mye strengere enn i privat sektor. Og sammen med en kunstig lav estimert prisvekst, fører dette til at barnehagelærere, lærere og sykepleiere år etter år er lønnstapere. Situasjonen er rett og slett uholdbar. Det offentlige opplever at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte ansatte til disse yrkene i velferdssystemet vårt. Til syvende og sist går det ut over oss alle. Det er på tide å erkjenne at det eneste virkemiddelet som enda ikke er prøvd ut for å rekruttere flere til disse omsorgsyrkene er høyere lønn. Nå må dette virkemiddelet tas i bruk!

Derfor må politikerne på banen med mer enn klapp og rosemalte ord om hvor viktige disse yrkesgruppene er. For å oppnå likelønn i arbeidslivet trengs det modige politikere som ikke bare skyver ansvaret over på partene i arbeidslivet, men som tør å utfordre frontfagsmodellen i lønnsdannelsen til kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor.

Vanlige folk fortjener kvalifiserte barnehagelærere, lærere og sykepleiere!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.