17 år med nedbetaling

Statens vegvesen regner med at vi skal betale bompenger i Kongsberg i 17 år.