Etter 10. mars har rundt 420.000 personer meldt seg som arbeidssøkere hos Nav, de aller fleste fordi de ble permittert som følge av koronapandemien. Fra før var drøyt 100.000 registrert som arbeidsledige.

I slutten av mai har imidlertid 170.000 forlatt ledighetskøen. Bare i mai kom 70.000 tilbake i jobb, viser nye utregninger fra Nav.

Det var E24 som først omtalte saken.

– Vi vet ikke om alle de som er ute av ledighetskøen går tilbake til jobb, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav til nettavisa.

Han påpeker at noen kan gå av med pensjon, mens andre begynner på arbeidsavklaringspenger og lignende.

– Men de aller fleste er folk som har vært permittert, og vender tilbake, sier Andersen.

Sammenlignet med oljekrisen i 2016 og finanskrisen i 2008, nådde koronakrisen ledighetstoppen om lag ti ganger så raskt, og andelen av arbeidsstyrken som var registrert som arbeidssøkere ble nesten tre ganger så høy, viser en sammenligning Nav har gjort.

Hver sjuende person i arbeidsstyrken, drøyt 421.000 personer, har vært registrert som arbeidssøkere hos Nav på samme tid under koronakrisen. Tallet omfatter både helt og delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak.

(©NTB)