Fylkeskommunene, Vestfold og Telemark, og Viken fylkeskommune, har begge tildelt Teknologitriangelet 100.000 kroner hver i støtte til forprosjektet.

De tre teknologi og industri- kommunene, Horten-Kongsberg-Porsgrunn er alle vertskap for store teknologiklynger av nasjonal betydning.

– Teknologien som utvikles i de tre kommunene vil være en viktig motor i omstillingen av norsk industri, og slik situasjonen er nå, er det viktigere enn noen gang å planlegge i fellesskap for å lykkes med en sterk etablering og videreutvikling av fremtidens eksportindustri, opplyser Ingar Vaskinn, næringssjef i Kongsberg kommune i en pressemelding.

Industrien blir med inn i prosjektet

Forprosjektets hovedmål er å synliggjøre og ivareta industriens behov. Det skal senere lede til et hovedprosjekt for videre samarbeid og utvikling.

– For å få til dette, inviteres industrien inn i prosjektet. På denne måten kan man gjennom en felles prosess mellom kommunen, industrien og universitet, belyse felles utfordringen og behov. Ved å samarbeide på tvers i Industritriangelet, ønsker vi å bidra til at det utvikles konkurransedyktige løsninger raskere og i større volum enn tidligere. – På denne måten kan vi bidra til å utvikle en ny industri, tilegne oss mer kunnskap og skape flere arbeidsplasser i kommunene, forteller Øyvind Solbakken, næringssjef i Porsgrunn kommune.

Vertskapsattraktivitet handler om å være en attraktiv lokalisering for næringsvirksomhet

Torun Degnes, daglig leder i teknologi-klyngen SAMS Norway, skal lede forprosjektet sammen med Universitetet i Sørøst Norge.