2022 ser ut til å bli det store reverseringsåret - da flere av de sammenslåtte fylkene er foreslått oppløst. Viken foreslås tilbakeført til de opprinnelige fylkene - med noe justeringer, noe som betyr att Kongsberg igjen vil tilhører Buskerud.

Forsøket på å danne større fylker/regioner viste seg å ikke fungere - misnøyen er stor blant mange og har kostet mye.

Fremskrittspartiet mener det ikke er behov for et tredje forvaltningsledd, og foreslår å fjerne fylkeskommunen i stedet for å splitte opp noen av dagens fylker slik enkelte andre partier går inn for.

Hele regionreformen var tuftet på at vi trengte mindre byråkrati, -ikke mer. Det er på tide å sette ned foten, for hvor mye tid og hvor store kostnader som skal bruke på fylkeskommunens eksistens, derfor mener Kongsberg Frp at tiden er inn for å legge ned fylkeskommunen da dette er "gammel" ordning og heller fordele oppgavene mellom kommunene -og om noen oppgaver blir for store og komplekse for den enkelte kommune er det mulig å overføre disse oppgaver til staten.

Kongsberg Frp kommer til å fremme ett forslag i kommunestyret den 19. januar om att Kongsberg kommune ber Viken sende en søknad til Stortinget om at fylkeskommunen avvikles som forvaltningsnivå. Om dette forslaget ikke får flertall kommer Kongsberg Frp sekundært støtte oppløsningen av Viken.

Odd Mortensen

Nestleder Kongsberg Frp