Nå i desember er det 461 arbeidsledige personer i Kongsberg. Det er 220 flere enn for et år siden. 3,2 prosent av arbeidsstyrken i Kongsberg er nå uten arbeid.

I Flesberg er det per 18. desember 33 helt ledige, mens det er 19 helt ledige i både Rollag og Nore og Uvdal. Alle kommunene i Numedal har også høyere ledighet nå, enn for et år siden.

3,8 prosent

I desember var 16.916 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 6,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 237 færre enn ved utgangen av november. Dette kommer fram i en pressemelding fra NAV.

Blant arbeidssøkerne var 9.627 personer registrert som helt ledige per 18. desember, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er det samme som landsgjennomsnittet.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 10.905 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6.011 registrert som delvis ledige.

I hele Viken var det 27.206 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Permitterte

Statistikk fra NAV viser at 2.797 personer (29 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 2.827 personer (47 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er to prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken, understreker at veien tilbake til arbeidsmarkedet kan bli utfordrende for mange. For mange kan det bli nødvendig å bytte jobb eller bransje, og peker på muligheten for å kombinere dagpenger med utdanning.

Regjeringen sendte denne uken på høring et forslag til nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. En ordning som etter planen skal erstatte den midlertidige koronaordningen som gir dagpengemottakere enklere tilgang til utdanning.

– Vi anbefaler arbeidsledige og permitterte som er i en usikker situasjon til å vurdere kompetanseheving og utdanning, samtidig som de mottar dagpenger, der dette er mulig. Gjennom den nasjonale satsingen Utdanningsløftet får ledige og permitterte et tilbud om å fullføre videregående skole gratis, sier Speilberg.

Hun minner om at flere læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler til å tilby utdanning gjennom nettbaserte kurs.