– Vi behandler i disse dager 231 søknader om barnehageplass. Dette er en nedgang fra i fjor på 43, opplyser Aud A. Helliksen, som er fagleder for barnehage hos Kongsberg kommune.

Dette er søknader fra dem som ikke har en plass fra før, eller ønsker å bytte barnehage. De inkluderer også de som ikke har rett på plass etter loven.

– 170 har rett til barnehageplass. Dette er en nedgang fra i fjor på 32, opplyser Helliksen.

Tilbudsbrev vil bli sendt ut fra Kongsberg kommune fra 13. mars og framover, og hovedopptaket skal være er ferdig før påske.

– De som har sendt inn søknad etter fristen må vente til etter hovedopptaket med å eventuelt få et tilbud, sier Helliksen, som legger til at det er god kapasitet i barnehagene.
– Men man er ikke sikret plass på førstevalget sitt.

Lov om barnehager: § 12 a. Rett til plass i barnehage

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
  • I Kongsberg er det 1. mars.