25 vil bli museumsdirektør – så langt

Norsk bergverksmuseum opplever stor interesse for direktørstillingen som blir ledig ved nyttår.