18.710 personer under 18 år ble sendt til barne- og ungdomspsykiatrien i 2022. Det er 26 prosent flere enn i 2019, melder P4.

P4-nyhetene har hentet tallene fra Norsk pasientregister. De viser at nesten 7.000 flere barn ble henvist til psykiatrien i fjor enn i 2019. Økning i henvisninger er størst i Helse sør-øst, med 31 prosent, over 4.000 flere syke barn og unge.

Krevende i Kongsberg

Også i Kongsberg er det mange unge som sliter. I februar meldte Laagendalsposten at flere elever uteblir fra skolen. Årsaken kan være kompleks og sammensatt. Det kan handle om skolemiljø, konflikter eller forhold hjemme.

Skolelosene i Kongsberg fortalte også om at det har blitt vanskeligere for mange å komme tilbake til skolen etter pandemien.

– Det er ikke nødvendigvis mange som har blitt mye sykere enn tidligere, sier leder for Landsforeningen for Helsesykepleiere (LAH), Ann Karin Swang.

Hun påpeker at det er mye søkelys på psykiske problemer.

– Så til slutt så tenker man nesten at man blir unormal hvis man er normal, sier Swang.

Venteid

Hun sier at voksne og apparatet rundt ungdom må kunne si noe om at det er normalt å ha dårlige dager, og at livet svinger. Hun etterlyser tiltak også i kommunen, på et nivå som gjør at ikke alle må henvises i spesialisthelsetjenesten.

Swang mener det er farlig å nærmest sykeliggjøre en hel generasjon.

Ventetiden for dem som har alvorlige problemer, og må følges tett opp, har økt de siste årene.

– De forsvinner i den store mengden, sier Swang.

(©NTB)