Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarere, 29. mai 2022, har 20 års jubileum siden dagen ble etablert ved resolusjon 57/129 i FNs generalforsamling i 2002. Noe spesielt å tenke på er at forslaget til å markere denne dagen ble gjort på anmodning av Ukraina. Et land med en befolkning som i disse dager opplever krigens mareritt og kjemper for frihet og demokrati.

På denne dagen skal vi med stolthet hedre de som har båret og bærer den blå FN-bereten i fredens tjeneste. Samtidig skal vi også hedre de siviles bidrag til organisasjonens arbeid for fred. Godt over en million mennesker har tjenestegjort under FN-flagget siden 1947.

Vi skal også med honnør hedre de mer enn 4 200 som har mistet i tjeneste siden starten i 1948 og de mange som har dratt med seg skader på kropp og sjel etter sin tjeneste.

Norges bidrag.

Norge har gjennom tidene vært en stor bidragsyter til de ulike operasjonene for FN og vi har totalt deltatt i over 40 operasjoner i 40 land med over 45 000 kvinner og menn, de fleste med den blå beret som et godt kjennetegn. Dessverre har også Norge mistet over 45 av sine i disse operasjonene, men et betydelig større antall har slitt og sliter med mentale senskader etter sine opplevelser. Erstatningsordninger fra staten i Norge har bidratt til at den enkelte av disse har fått en bedre hverdag.

Også FN bidrar nå til at alle skal få sin oppreisning for å dempe på de mentale skadene de er blitt påført i sine oppdrag for FN. Denne prosessen i FN er vi i World Veterans Federation glad for å være med på slik at en glemt ordning for skadede og etterlatte blir vekket til livet igjen. Selv om systemet i FN er noe tungrodd ser vi at ting er i ferd med gå i riktig retning og en ny resolusjon på trappene. Dette takket være norske FN-veteraner som til stadighet minner FN på at rettferdigheten skal fylles.

En verden i forandring!

Ikke bare under krigen i Ukraina ser vi at verden er i forandring til det verre. Vi ser også at en verden er i forandring med de utfordringene og truslene fredsbevarere står overfor er enda større enn noen gang. De trenger å takle, ikke bare resultater av internasjonal uenigheter, men også den stadige vanskeligere jobben de gjør for å beskytte folket der de er utplassert. Oftere og oftere viser det seg at de krigførende parter, hvor FNs fredsbevarere er tilsted, fører en asymmetrisk krig, som ofte går gjennom propaganda og sosiale medier, trigget av en tredje part som ønsker et annet mål enn fred.

Vår nærmeste krig.

Selv om det i verden foregår konflikter og sågar kriger er det naturlig for oss å fokusere på krigen i Ukraina. Vi vet at Ukraina har vært en stor bidragsyter til FNs arbeid for fred på ulike måter. Blant annet med personell til ulike oppdrag rundt omkring i verden. Forståelig nok kalte Ukrainas President Zelenskyj hjem sine FN styrker og utstyr hjem da krigen brøt ut. Selv har jeg mange venner blant disse tidligere fredsbevarere som nå er med og kjemper for fred og frihet i Ukraina. Daglige skrekkhistorier fra mine venner der forteller meg at i arbeid for fred må vi aldri gi opp. Eller som FNs generalsekretær sa det, ” vi må aldri gi opp, vi må alltid gi freden en ny sjanse.”

The World Veterans Federation, som ”UN Peace Messenger” siden 1951, støtter FN i sitt engasjerte arbeid i Ukraina samt FNs generalsekretær som har fordømt krigen og bedt Russlands President om å trekke styrkene ut av Ukraina ved mange anledninger. Vi fordømmer på det sterkeste invasjonen av Ukraina hvor det daglig drepes uskyldige. Krigen om landområder og begjær skaper ingen vinnere, men heller en ytterligere kamp for frihet.

Årets tema.

Temaet for årets markering er "Mennesker. Fred. Fremgang. Kraften til partnerskap." FNs generalsekretær påpeker videre: "Rundt om på kloden jobber FNs fredsbevarende styrker med sine medlemsland, sivilsamfunn, humanitære, media og samfunnene de tjener samt mange andre, for å fremme fred, beskytte sivile, fremme menneskerettigheter og styre lov og forbedre livene til millioner av mennesker." La oss alle stå sammen for FNs tema for dagen.

Vi er vel alle enige i at FN kunne gjort mer for verdensfreden, men som FNs tidligere generalsekretær, Dag Hammarskjöld, sa det så klart: "FN ble ikke opprettet for å ta menneskeheten til himmelen, men for å redde menneskeheten fra helvete." I en komplisert verden med mange meninger har han nok rett i det.

For å markere dagen tar vi som FN-veteraner på oss det fineste antrekket, støtter og hedrer FN flagget sammen med mange veteranvenner fra operasjoner i mange land. Dette til ære for alle de som mistet noen av sine kjære eller gav sitt liv, sin helse ”in the service for peace. ”

Gratulerer med dagen.