– Etter jevn vekst over flere år, endte fjoråret med en nedgang på 30 prosent, opplyser Brakar.

Totalt registrerte Brakar 8 832 030 reiser i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var på 12,6 millioner.

­­– 2020 startet godt, med god vekst i både januar og februar, før samfunnet stengte ned og anbefalingene om å ikke reise kollektivt kom i mars, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Mange reisende i sommer

Etter 12. mars ble det en ny hverdag, og ser man isolert på perioden fra 12. mars til 31. desember, var nedgangen i antall reiser på 38 prosent.

– Ser vi året under ett hadde vi tre normale reisemåneder i 2020 sammenlignet med tidligere år, sier Sundfjord.

I januar, februar og juli. I juli var trafikken tilnærmet normal (-0,5 prosent), da flere var hjemme og reiste lokalt. August ble også en relativt bra måned, med kun 19 prosent færre reiser enn i 2019.

Reduksjonen i antall reisende var aller størst i april, med et fall på hele 71,5 prosent.

Minst nedgang i Drammen – størst nedgang i Kongsberg

Innenfor Brakars rutenettverk var nedgangen minst i storkommunen Drammen. Antall reisende ble her redusert med 1,3 millioner, tilsvarende 19,7 prosent. Hallingdal klarte seg også relativt bra, med en nedgang på «bare» 30,6 prosent. Dette skyldes mest sannsynlig at området har en stor andel skoletransport. Størst var fallet i Lier, som endte med en reduksjon på 39,9 prosent.

I byområdene har nedgangen vært noe mindre, og ligger på ca. 28 prosent i snitt. Drammen hadde også her minst nedgang, på 23,4 prosent. Størst nedgang blant byområdene hadde Kongsberg med 32,9 prosent.

Linje 3 fra Kastanjesletta til Fjell er fortsatt linja med desidert flest reisende. Den utgjør hele 21 prosent av alle Brakar-reiser. I 2020 ble det registrert 1,83 millioner reisende på denne linjen, en nedgang på 21,2 prosent mot 2019. På bylinjene mellom Åssiden og Hedensrud/Åskollen var nedgangen rundt 20 prosent, mens linjene til Konnerud i snitt falt med over 30 prosent.


Stor nedgang på pendlerlinjer til Oslo

Pendlerlinjene ble særlig berørt av smitteverntiltakene. Linje 200 fra Hønefoss til Oslo fikk en nedgang i antall reisende på 40,7 prosent, mens linje 169 fra Lierbyen til Oslo ble redusert med hele 53,4 prosent.

Linje 100, som betjener pendlerkorridoren fra Hønefoss, Modum og Eiker mot Drammen, klarte seg noe bedre, med en nedgang på 25,8 prosent. Dette har trolig sammenheng med at flere av dem som reiser inn og ut av Oslo har anledning til å ha hjemmekontor, samt at mange forbinder større smittefare med reise til Oslo og derfor i større grad velger å bli hjemme.

– Pandemienes påvirkning på digitalisering og framveksten av nye måter å jobbe på, vil trolig ha virkning på fremtidig reisemønster. De lange pendlerreisene vil det nok bli færre av, tror Sundfjord.

Utfordrende

Det blir en utfordrende oppgave å få de reisende tilbake til bussen når situasjonen normaliseres, men Sundfjord er optimist og tror det er fullt mulig.

– De kundene som reiser mindre enten det skyldes effektiv tidsbruk på hjemmekontoret, går eller sykler mer, skal nødvendigvis ikke tilbake på bussen. De som skal tilbake på bussen og toget er de som ser for seg å bruke bil i stedet for å reise kollektivt. Det er disse kundene vi skal vinne tilbake igjen, sier Sundfjord,

og fortsetter

– For Brakar blir det derfor viktig å ikke redusere tilbudet der hvor selskapet har størst konkurransekraft mot bilen, og der hvor biler, også nullutslippsbiler, skaper utfordringer med kø og bruk av unødvendig veiareal. Skal vi vinne tilbake de som har satt seg i bilen, er det viktig å sikre et høyfrekvent og effektivt tilbud slik at kundene opplever vårt tilbud som konkurransedyktig mot annen motorisert transport, avslutter Sundfjord.

Nedgang i inntekt

46 prosent nedgang i inntekt i 2020. Det er en nedgang i billettinntekter på 46 prosent i 2020 på grunn av pandemien.

– Nedgangen i antall reiser er ikke like stor som nedgangen i inntekt skulle tilsi, noe som betyr at mange ikke betaler for seg når de reiser. Dette er alvorlig, for uten betaling kan kollektivtilbudet ikke opprettholdes. Krisepakker fra stat og fylkeskommune gjør at kollektivtransporten kan kjøre som normalt inntil videre, men dette vil ikke vedvare gjennom hele 2021, opplyser Brakar.