55 000 kjørte med Gaustabanen i koronaåret

55 000 tok Gaustabanen i koronaåret 2020. En nedgang fra året før.