618 personer er det samme som 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det er nå 45 helt ledige personer i Flesberg mot 44 for en uke siden, 19 i Rollag mot 20 for en uke siden og 27 i Nore og Uvdal mot 24 for en uke siden.

11.800 i regionen

Ifølge en pressemelding fra NAV Vest-Viken er det per 20 april 11.800 personer som er registrert som helt ledige i hele regionen. Det utgjør 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

I hele Viken fylke er ledigheten den siste uken på 5,2 prosent, mens den i hele landet er på 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 13.414 personer. Det tilsvarer 5,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 6.373 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 19.787 personer, eller 7,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV i Vest-Viken.

Den siste uken har 389 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV i Vest-Viken. Det er 142 færre enn forrige uke.

– Vi har den siste uken sett en svak nedgang i antall ledige innen de fleste yrker og næringer. Nedgangen må sees i sammenheng med at de har begynt å lette litt på de nasjonale smitteverntiltakene, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken i en pressemelding.

Permitterte

42 prosent av de nye arbeidssøkerne den siste uken oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøker, mot 53 prosent for en uke siden.

Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi i Hemsedal, med 11,2 prosent. Nore og Uvdal har den laveste andelen helt ledige, med 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Den 20. april er antallet helt ledige menn 6 217 personer, noe som tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 5.583 personer, tilsvarende 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de under 30 år er det nå 3.041 helt ledige. Det er en nedgang på en prosent siden forrige uke.

LES OGSÅ: