712 pasientmøter satt på vent

VESTRE VIKEN HF: Fagdirektør Ulrich Spreng forteller om opptrapping av planlagt aktivitet.

VESTRE VIKEN HF: Fagdirektør Ulrich Spreng forteller om opptrapping av planlagt aktivitet. Foto:

Ved lokalsykehuset er 712 pasientmøter utsatt som følge av omorganisering for å møte epidemien. I hele Vestre Viken er 19.848 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler utsatt. Nå tas aktiviteten opp igjen.

DEL

Kongsberg sykehus melder torsdag at de begynner å ta opp virksomheten, etter at sykehuset har omorganisert.

– Pasienter som vil bli innkalt til utredning eller behandling kan være trygge på at vi tar hensyn til smittevern, sier fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.

Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og andre tilfeller hvor utsatt behandling kan bety forverret helsetilstand eller dårligere prognoser for pasienten har gått som normalt.

En rekke konsultasjoner er gjennomført ved hjelp av telefon eller video, for å unngå at pasienten må møte opp fysisk.

Konsultasjoner som er satt på vent


  • Bærum Sykehus: 3277
  • Kongsberg sykehus: 712
  • Ringerike Sykehus: 2241
  • Drammen sykehus: 8600
  • Psykisk helse og rus: 5018

Totalt: 19 848

Tall per 15.04 2020. Kilde Vestre Viken HF

Trapper opp

– Vestre Viken HF forbereder seg nå på en gradvis opptrapping av planlagt aktivitet. Opptrappingen vil skje ulikt i de fire somatiske sykehusene ettersom utbredelsen av smitten med koronavirus er ulikt fordelt i Vestre Viken HFs opptaksområde, opplyser fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken.

Han legger til at det vil bli utarbeidet en plan for opptrapping av planlagt aktivitet i neste uke.

– Den planlagte aktivitet ved våre sykehus vil i de neste måneder fremover måtte justeres opp eller ned etter hvor mange pasienter med Covid-19 som trenger helsehjelp, avslutter Spreng.


Saken fortsetter under bildet.

LOKALSYKEHUSET: Kongsberg sykehus er ett av fire somatiske sykehus i Vestre Viken HF.

LOKALSYKEHUSET: Kongsberg sykehus er ett av fire somatiske sykehus i Vestre Viken HF. Foto:

Tiltakene virker

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med en ny prognose den 5. april 2020, som viser at smitten med koronavirus spres saktere i befolkningen og at tiltakene som ble satt i verk den 12. mars virker.

Pasienter som vil bli innkalt til utredning eller behandling kan være trygge på at vi tar hensyn til smittevern.

Det vil fortsatt være adgangskontroll til Vestre Vikens institusjoner og besøksforbudet gjelder også fortsatt med noen få unntak.
Artikkeltags