Videregåendeelever fra 1. og 2. klasse på service og samferdsel arrangerte kreative øvelser og gruppearbeid for 9. klasse i Numedal.

Sykkelstier rundt skolen bygges på dugnad, flere aktiviteter rundt skolen, for eksempel paintball, softball og minigolf. Å ta i bruk restmaterialer fra hyttebygging til oppgaver på sløyden og felles søppelplukkedag, var noen av forslagene 9.-klassingen i Numedal kom med under årets felles innovasjonscamp.

– Kan vi finne mer bærekraftige løsninger?

Spørsmålene og kriteriene som ble stilt til elevene var: Hva kan forbedres ved turstier og aktiviteter rundt skolen? – Kan vi finne mer bærekraftige løsninger på kjøring til og fra aktiviteter? – Kan Frivilligsentralene sammen med skoleelever finne på nye aktiviteter på tvers av generasjonene? – Hva med alle plankebiter og annet byggavfall fra rehabilitering av hytter på fjellet? Andre bærekraftige ideer om hvordan vi kan gjøre søppel til gull?

Utfordringene elevene skulle løse kom fra kommuner og næringsliv. Ellen Skarsten, skogbruksleder i Rollag kommune), Arne Fossen, selvstendig snekker, Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune,  Britt G. Halland og Laila Ulvik fra frivilligsentralene i Nore og Uvdal og Flesberg, og Erlend Eggen fra ungt entreprenørskap Buskerud var faglige utfordrere og veiledere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Søppelinnsamling og VY-på landet

Ungt Entreprenørskap sier de vil utfordre skolene til å jobbe videre med ideene i en lærersamling 5. september.

– Målet er at elevbedrifter og andre prosjekter i samspill med Næringsliv og kommuner kan ta tak i ideene og føre dem videre, forklarer Dea, som syns dagen var veldig vellykket.

Andre forslag som kom fram var blant annet:

  • Få fart i søppelinnsamlinga med panteordninger og felles søppelplukkedag.
  • Innendørs møtested på tvers av generasjoner som er åpent hele døgnet – gjerne med spill – både nettbaserte og andre. Holde kurs, lage klubber – men også være et sted for uorganiserte – gjerne m kiosk
  • Lage en samkjørings-app – «VY-på landet» som kan bidra til samkjøring så vi sparer miljøet og flere kommer seg på aktiviteter
  • Gjenbruksstasjoner flere steder – som bruker solceller til drift.

LES OGSÅ: