Hvorfor er følelser viktig? Fordi din energi, ditt engasjement og din motivasjon er styrt av dine følelser og alle relasjoner krever din energi, ditt engasjement og din motivasjon. Derfor er det bra om vi både er i kontakt med hva vi føler og at vi kan uttrykke (vise eller sette ord på) hva vi føler.

Følelser er naturlig, og vi kan forstå dem som informasjon eller et informasjonssystem, som ivaretar vårt grunnleggende behov for trygghet. Bevissthet om egne og den andres følelser, ser jeg ofte er veien tilbake til reparasjon og kontakt igjen, når det oppstår brudd i relasjoner.

For ikke lenge siden satt jeg sammen med et par hvor den ene part viste en irritasjon over mangelen på respons fra sin partner. Irritasjonen eskalerte til et mer eksplisitt sinne, som preget energien og kroppsspråket i et forsøk på å få ønsket respons. Jeg kunne se at den umiddelbare effekten på den andre part, ble et overveldende behov for å beskytte seg selv. Situasjonen førte til mer eskalerte kognitive forklaringer imellom partene. Sannsynligvis ble følelsen av å ikke føle seg forstått, forsterket i dem begge. Til slutt virket det som de gav opp hverandre. Begge virket som beskyttet seg ved å trekke seg enda lengere inn i seg selv. Et stort paradoks når jeg med mitt utenfor blikk, kunne se at begges intensjon/lengsel var å komme nærmere hverandre.

De fleste kjenner til navn på mange av våre følelser og vi bruker uttrykk som magefølelsen eller sommerfugler i magen, for å sette ord på våre meninger eller hvordan vi har det. Allikevel har ikke alle et bevist forhold til hvilken funksjon de ulike følelsene har for vårt samspill.

La meg derfor gi et kort crash-kurs: Store varme følelser som glede, interesse/iver og hengivenhet «melder» ditt nervesystem om at du i dette øyeblikket er trygg. Det er informasjon om at du kan slippe ned garden og bruke din energi på å leke, utforske, lære, forplante deg eller ivareta behovet for å hvile.

Andre følelser erfarer vi med mer negativt fortegn. Dette er de sårbare følelsene frykt, sinne, forakt eller avsky, sjalusi, skam, skyld og tristhet. Disse følelsene har flere nyanser, og bærer i seg mer kompleks informasjon å forholde seg til. Hovedoppgave til disse er å holde oss årvåken for farer som truer vår overlevelse. Blant annet er vår overlevelse sterkt knyttet til tilhørighet til flokken vår, og vi bruker mye energi på å ivareta dette behovet. Helt fra fødselen er vi avhengig av omsorg og beskyttelse fra flokken. Derfor er barna særlig sårbare og prisgitte hvordan behovet for trygghet og tilhørighet blir ivaretatt av sine omsorgspersoner. Samspillet med våre omsorgspersoner er starten for oss alle, og påvirker hvordan vi knytter bånd til andre senere i livet. Et mønster vi også tar med inn i våre parforhold.

Går vi tilbake til eksemplet fra det nevnte paret, var det følelsen sinne som preget den etter hvert harde argumentasjon imellom dem. Slik jeg tolket situasjonen utenfra, virket det som begge kamuflerte sine mer sårbare følelser bak dette sinne. Det virket som de begge var mer trygge på å eksponere sinne, fremfor å vise seg sårbar (redd, skyld, skam, etc.). Følelsen sinne bruker vi typisk som en beskyttelse av våre mer sårbare følelser, og slik kamuflerer vi følelser som for eksempel frykt, skyld eller skam overfor hverandre.

Jeg sitter ofte sammen med mennesker hvor strategien er å unngå ubehagelige følelser i relasjoner. Frykten for å bli avvist eller miste relasjon styrer. Min invitasjon er å gå inntil ubehaget, fordi jeg vet hvor viktig det er å snakke om følelsene knyttet til dette ubehaget. Bare slik kan vi få tak på og finne felles mening i hva vi egentlig «kjemper» for. Ofte kommer vi i fellesskap frem til at det egentlig ikke handler om rett eller galt ift den konkrete saken vi diskuterer. Derimot er det mye mer betydningsfullt for oss alle at vi føler oss sett og respektert av hverandre. Det gir opplevelsen av støtte, føle seg verdifull og elsket. Et grunnleggende behov for tilhørighet og trygghet, som vi alle søker i parforhold, i familier, blant venner og i ulike former av organisasjoner vi deltar i.