– Acta Musicae har tradisjon for å ha julekonserter hvert år i kirken, og det blir ikke noe unntak i år, sier kormedlem Laila Gustavsen. Koret lover publikum kjente julesanger som også klinger «fra det høye» – koret tar som kjent gjerne galleriene i bruk.

– For virkelig å trekke trådene tilbake har vi også med repertoar fra debutkonserten vår, sier korets grunnlegger Liv Hukkelberg, og fortsetter:

– Publikum kan glede seg til en klangfull og variert konsertopplevelse. Konserten er først og fremst korets 25-års jubileumskonsert, men så er det mest julesanger likevel.

Acta Musicae har satt seg selv i sentrum denne kvelden og det blir ingen gjester utenfra, slik de har for vane.

– Det vil si, pianisten er ikke medlem, men han har blitt nesten som fast inventar opp gjennom tidene, smiler Liv, mens hun snakker om sin ektefelle Sigurd Hukkelberg.

Historien bak koret

Liv startet koret for 25 år siden. Hun var da dirigent for Kongsberg pikekor, og etter hvert som jentene vokste ut av pikekoret spurte de Liv om ikke hun kunne starte et nytt kor. Det ble opptakten til Acta Musicae som startet i februar 1997 med rundt 15 sangere. Debutkonserten fant sted høsten i 1998, og i dag har koret over 30 aktive sangere takket være sterk medlemsvekst de siste årene.

– Det som gjør Acta Musicae så givende er at repertoaret spenner vidt pop, sakralt, viser, spirituals, moderne og klassisk, forteller Marit Mork, et av medlemmene som har lengst fartstid i koret..

– Denne variasjonen gjør at vi ikke kan settes i noen bås og gir oss korister stadig nye utfordringer, noe som er en viktig grunn til at det har vært gøy i 25 år sier Marit.

Stor medlemsvekst


– Vi sender en stor takk til vårt publikum som gir oss godt besøkte konserter, både i kirken og på andre arenaer. Vi har jo fått kore flere kjente band på Mølla og vi har sunget «Hendelsen» med Brageteateret og vært nonnekor i «Sound of Music» med Maria Arredondo, en rolle som kanskje var litt tvilsom for oss, ler Marit Mork.

De har også deltatt på konkurranser tre ganger. Nå sist i Hellas i september i år ble det både gull- og en sølvplassering.
– Gullplassen plasserer oss i Interkultur-rangering, og det er både overraskende og litt stas, sier Liv Hukkelberg, men legger til at plasseringer ikke er det viktigste.

– Målet er musikkglede selv om det også skal sies, at vi jobber for kvalitet, god klang, god intonasjon, tydelig diksjon og en god utstråling.

At koret betyr mye for dirigenten er lett å forstå.
– Sønnen min sier at Acta Musicae er det det fjerde barnet mitt. Jeg er blitt veldig glad i koret som kor, like stemmer som korslag, og ikke minst alle dem som utgjør koret! De er fantastiske kvinner, synger godt og har ambisjoner! Vi har et godt samarbeid, oppmuntrer hverandre og jeg vil påstå: «gjør hverandre gode!» – Jeg er veldig heldig som har fått arbeide med et så givende, positivt og kreativt segment som et kvinnekor i vel 25 år.

Koret lover at de har mange prosjekter på gang, og ser fremover til nye 25 år.

– Så jeg er dypt takknemlig for at jeg har fått være med å skape dette koret, til koristene og til vårt trofaste og nydelige publikum avslutter Liv Hukkelberg.