(Avisa Nordland)

I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring svarer 31 prosent av unge voksne mellom 18 og 29 år at de som sjåfører i bil har sjekket Snapchat de siste tre månedene.

– Det er bekymringsfullt at så mange unge utsetter seg selv og andre for fare i trafikken ved å ikke ha fullt fokus på kjøringen. Det øker risikoen for påkjørsler og utforkjøringer betydelig, og du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kommer til skade, sier skadesjef Annika Persson i en pressemelding fra Codan Forsikring.

– Forbudet blir lite respektert

Undersøkelsen viser at unge sjekker Snapchat i mye større grad enn folk i andre aldersgrupper.

For alle aldersgrupper totalt svarer 8 prosent at de har sjekket Snapchat som sjåfører de siste tre månedene.

De unge sjåførene er ikke bare «verstingene» på Snapchat-bruk. De ringer også mest uten handsfree og leser eller sender mest SMS mens de kjører bil.

Blant hele befolkningen svarer omtrent 1 av 4 at de har ringt eller sendt eller lest SMS, mens nesten 1 av 2 unge voksne opplyser at de har gjort dette. 

– Resultatet av undersøkelsen er bekymringsfullt. Bruk av mobiltelefon under kjøring er forbundet med høy risiko, og forbudet blir i svært liten grad respektert, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Forventer umiddelbar tilbakemelding

– Økt bruk av sosiale medier har dessverre endret bruken av mobiltelefon under kjøring, sier UP-sjefen.

Undersøkelsen viser at Snapchat er den sosiale mediekanalen unge bruker mest. Mens 31 prosent mellom 18 og 29 år har sjekket Snapchat under bilkjøring, har 9 prosent og 4 prosent i denne aldersgruppen sjekket henholdsvis Facebook og Instagram mens de kjører bil.

– Snapchat er en kanal der mange forventer umiddelbar tilbakemelding. Det fungerer bra fra sofaen, men ikke når du kjører bil, sier Annika Persson.

Fire prikker i prøveperioden

Skadesjefen i Codan Forsikring minner om viktigheten av å fokusere på kjøringen, og advarer om mulige skader og økonomiske konsekvenser som følge av mobilbruk. 

– Det viktigste å huske på er at mobilbruk øker risikoen for at du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kan komme til skade. Men de økonomiske konsekvensene kan også bli alvorlige. Hvis du forårsaker en bilulykke og mobilbruk er medvirkende årsak til ulykken, vil erstatningen fra forsikringen bli avkortet, sier Annika Persson.

Ved grove tilfeller risikerer du å måtte betale alt selv.

Som et tiltak for at flere skal overholde mobilbruksforbudet, ble det fra 1. januar 2019 innført to prikker i førerkortet for ulovlig mobilbruk, og sjåfører som er i prøveperioden får fire prikker.

De som blir tatt får også 1700 kroner i bot.

– Jeg har tro på at det nye tiltaket vil øke etterlevelsen av mobilbruksforbudet og dermed bidra til reduksjon av alvorlige trafikkulykker hvor uoppmerksomhet har vært foranledning til ulykken, sier UP-sjefen.

Fakta om undersøkelsen:

 • Undersøkelse gjennomført av Norstat for Codan Forsikring i et representativt utvalg på 842 personer.
   
 • 31 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år svarer at de har sjekket Snapchat som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 8 prosent at de har gjort dette. 
   
 • 9 prosent mellom 18 og 29 år har sjekket Facebook under kjøring, mot 3 prosent i hele befolkningen. 4 prosent mellom 18 og 29 har sjekket Instagram under kjøring, mot 1 prosent i hele befolkningen.
   
 • 46 prosent av de under 30 år svarer at de har ringt eller svart på mobilen uten handsfree som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 25 prosent at de har gjort dette.
   
 • 45 prosent av de under 30 år svarer at de har lest eller sendt SMS som sjåfør i bil. I befolkningen totalt svarer 22 prosent at de har gjort dette.