Torsdag 1 juli er en historisk viktig dag for alle oss ansatte i Flesberg E-verk.

Da skal generalforsamlingen velge fusjonspartneren til arbeidsplassen vår.

Det har vært en lang prosess med stort engasjement.

Det respekterer vi, men siden dette er den fjerde generalforsamlingen om samme tema på vel et år, håper vi ansatte at det denne gangen kan settes sluttstrek.

Vi ansatte har i lengre tid vært tydelige på at Midtkraft er det alternativet som vi mener best tar vare på våre verdier, og gir oss trygge arbeidsplasser. Vi håper også at Rollag vil bli med i det nye selskapet på et senere tidspunkt.

Vi skjønner at noen har gått lei av denne prosessen, men vi ber eierne møte opp enda en gang.

Nå er det viktig at Midtkraft blir valgt, og vi oppfordrer generalforsamlingen så sterkt vi kan om å stemme for dette alternativet.