Som ung kan det være mye å bekymre seg for i hverdagen. Overgangen til voksenlivet kan til tider være brå og brutal. Man kommer til å stå mer og mer på egne ben, og bli mer selvstendig. Selv om det kan være en befriende følelse å tjene sine egne penger og flytte hjemmefra, følger det også et ekstra ansvar. Før man vet ordet av det skal det kjøpes inn mat og andre nødvendigheter. Det å få endene til møtes rent økonomisk blir en helt ny utfordring for mange unge på vei inn i voksenlivet. Derfor ønsker Høyre å sørge for at unge som får seg en jobb skal beholde mer av sin egen inntekt, i stedet for å skatte den bort.

Jobbskattefradraget vil gå ut på at alle unge under 30 som er i jobb beholde 5.000 kroner mer av sin egen inntekt, i stedet for å skatte det. Det vil bety mye. Unge i jobb er blant de gruppene med lavest inntekt og da vil det å beholde 5.000 kroner mer av sine egne penger bety mye for de det gjelder. Det kan være 5.000 kroner mer til sparing til egen bil, sparing til sin første bolig, eller 5.000 kroner som kan gå uforutsette utgifter som at bilen må på verksted.

For Høyre skal det alltid lønne seg å jobbe, og det er akkurat det vi vil med dette jobbskattefradraget. Arbeidsledigheten blant unge er større enn i befolkningen for øvrig, og da må vi gjøre det vi kan for at det skal bli mer attraktivt å få unge ut i jobb. Vi trenger ikke se lengre enn til over svenskegrensa. I Sverige har de et slikt jobbskattefradrag for unge i jobb, og arbeidsledigheten blant ungdom gikk ned da dette jobbskattefradraget ble innført.

Dessverre er det slik i dag at Høyre ikke har full støtte for å gi alle unge under 30 dette jobbskattefradraget. Arbeiderpartiet har til Aftenposten selv omtalt dette forslaget som «spinnvilt, usosialt og uforståelig». For oss i Høyre er det verken spinnvilt, usosialt eller uforståelig at ungdom i arbeid får beholde mer av sine egne penger, tvert imot! Det er regelrett sosialt at en av de gruppene i samfunnet får beholde mer av sine egne penger, og det er både usosialt og uforståelig at partiene på venstresiden kan være imot denne ideen.

Norge går nå ut koronakrisen, denne krisen har påvirket alle deler av samfunnet vårt, også folks lommebøker. Under pandemien har målet vært å sikre at færrest mulig arbeidsplasser går tapt, og at de som har mistet jobben kommer raskest mulig tilbake i jobb når det lar seg gjøre. Nå er arbeidsledigheten på omtrent samme nivå som før pandemien kom i 2020. Da må målet fremover være at så mange som mulig kommer inn i jobb, og at det blir enda mer attraktivt for oss unge å skaffe oss en jobb.

Derfor har Høyre et konkret løfte om at alle 30 år som går ut i jobb, skal få beholde mer av sine egne opptjente penger i stedet for å skatte dem.