Halloween har satt sitt preg på samfunnet med mye gøy, særlig for barna. Vi voksne kan nok sukke litt over denne noe morbide tradisjonen med tidvis grusomme kostymer med høyt fokus på død og spøkelser. Den amerikanske Halloweentradisjonen med irskt opphav (all hallows eve/alle helliges kveld, som det egentlige navnet er) har opprinnelig sitt utspring i en kirkelig høytid hvor man minnes de døde. I gamle dager gikk barn fra dør til dør og ba bønner eller sang for de som var gått bort, mot en liten slant penger fra de pårørende. I nyere tid har denne tradisjonen endret seg og barna spør etter knask og truer med knep om de ikke får noe, den folkelige feiring har beveget seg et godt stykke vekk fra sitt religiøse opphav.

I norsk kirkeliv lever allehelgenstradisjonen som en minnehøytid med både aspektet glede over livet og håpet, men også rom for sorg og tap, men også gode minner man har med sine kjære som har gått ut av tiden. Man ser gravlunder som funkler i lys på både allehelgensaften og selve allhelgensdagen. Mange kirker over det ganske land står åpne, og det er både konserter, musikkandakter og gudstjenester allehelgensdagene.

I Kongsberg og Jondalen blir det en det også en innholdsrik allehelgenshelg, med fire ulike arrangementer. Allehelgensaften, lørdag 5.11, fylles kirkerommet i Kongsberg med vakker musikk og ord om håp i Toner til trøst. En rekke musikere og sangere danner sammen med sogneprest Reidar Aasbø en variert og nær konsert, og setter ord og tone til det vanskelige og vonde, med håp om å spre lys og trøst gjennom musikken og det talte ord. Både klasssiske stykkker, salmer, jazz, pop, viser og keltiske toner fremføres denne kvelden.

De som står for musikken er: Actae Musicae (dir. Liv Hukkelberg), Cecilie Schilling (sang), Magnus Aanestad Oseth (trompet/flygelhorn), Runi Wold Kristiansen (harpe), Helge Wahl Flatland (flygel/tangenter) og kantorene Kristin F.Solbu (orgel) og Matthias Anger (cello). Sangsolistene Sissel, Berit Aasbø, Sissel Gjerland Ekra og Alexander Dokken deltar også.

Denne konserten er gratis og passer for alle som ønsker å senke skuldrene og la ord og toner gi et pusterom denne lørdagskvelden. Konserten er et samarbeid mellom Borgersen Begravelsesbyrå og Kongsberg kirke / Glogerakademiet. Begravelsesbyrået ønsker på denne måten å støtte kirkens musikalsk-diakonale arbeid.

Høymessen søndag formiddag i Kongsberg kirke er en festgudstjeneste som rommer både sorg, men også håp. Kirkens vakre lysekroner fra 1771 er tent for å gi denne spesielle dagen ekstra høytid. Navnene på alle de som har gått bort dette året leses opp, samtidig tennes det lys i lysgloben. De små lysene som settes i globen, er selve symbolet på oss menneskene i dag, men også de som har gått foran oss. Det store lyset i midten av globen kalles Kristuslyset, og herfra tennes det små lysene.

Kongsberg Kantori, under ledelse av kantor Matthias Anger, deltar med sang i messen, og har med musikere. Sogneprest Reidar Aasbø og diakon Inger-Johanne Frogh leder gudstjenesten.

Kapellet på Kongsberg gravlund er åpent mellom kl. 15.00 og 18.00 allehelgensdag, kl. 17.00 blir det en musikkandakt ved Inger-Johanne Frogh og Matthias Anger. Mange har som tradisjon å besøke gravlunden denne kvelden, og alle ønskes velkommen inn i kapellet, alle inviteres til å tenne lys på katafalken foran i rommet.

Jondalen kirke har sin egen allehelgesmesse kl. 17.00, som ledes av Reidar Aasbø. Kirken vil være åpen fra kl. 16.00 og frem til kl. 19.00. På denne kveldsgudstjenesten vil det være rom for å minnes de man har mistet, og det tennes lys og leses opp navn på dem som har gått bort i dette året. Runi Wold-Kristiansen stiller også opp denne kvelden og med sitt spesielle og vakre strenginstrument. Harpen er som skapt for musikalsk meditasjon og fører lytteren til et helt annet sted med sin lyse og lette klang. Sammen med kirkens egen forsanggruppe med kantor Kristin F. Solbu sørger Runi for å gi den gode, varme musikalske atmosfæren, de vil blant annet fremføre keltiske toner denne kvelden i det lune og vakre kirkerommet fra 1882.