Allehelgen minnes vi de som har gått bort. Allehelgensaften er en kveld til ettertanke og markering av Allehelgensdag har lange tradisjoner i kirken. Mange tenner lys på gravene denne søndagen, og lar tankene gå til sine kjære. Allehelgens-helgen ønsker vi velkommen til flere arrangement i Kongsberg, Jondalen og Sandsvær.

Ulike samlinger i hele Kongsberg kommune

Allerede lørdag kveld åpnes kirken i Kongsberg for dem som ønsker å delta på konserten «Toner til trøst». Dette er et samarbeid mellom kirken og et av begravelsesbyråene i byen. Dette har blitt en fin tradisjon, der man kan la ulike musikalske uttrykk og tekstene som leses få sette ord på de følelsene vi bærer med oss. Konserten er gratis og åpen for alle.

Det inviteres også til gudstjenester i alle kirkene våre, til samvær rundt en kaffekopp og til åpne kirker og kapell på Allehelgenssøndag. .

I Kongsberg og Jondalen menighet er det gudstjenester med påfølgende kirkekaffe i Kongsberg kirke på formiddagen, og på ettermiddagen i Jondalen kirke. Da er det også tilbud til dem som ønsker å tenne lys og besøke kapellet på Kongsberg gravlund. I kapellet blir det også en musikkandakt på ettermiddagen.

I Sandsvær er det også gudstjenester gjennom hele dagen. Det begynner i Komnes kirke på formiddagen, på ettermiddagen er det gudstjenester i Hedenstad og Efteløt kirker, og på kvelden er det gudstjeneste i Tuft kirke i Hvittingfoss. Her inviteres det også til kirkekaffe og samvær i forbindelse med gudstjenestene.

Nytt i år er at kirkekaffen i Tuft blir i forkant av gudstjenesten, ifølge nytilsatt diakoniarbeider Emil Lilleby Mathisen. Han åpner Kirkestua sammen med frivillige for dem som ønsker å komme innom. Her blir det servert enkel kirkekaffe med mulighet for samtale og fellesskap før gudstjenesten i Tuft kirke.

I alle kirkene leses det opp navn og tennes lys for dem som har gått bort i menighetene våre det siste året. Det å tenne lys på gravene eller inne i kirkene har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Dette er en veldig konkret måte å vise kjærligheten til og savnet etter dem som har gått bort. Vi mennesker har behov for måter å kunne uttrykke sorgen og savnet på, og lystenning er en fin måte å gjøre det på.

Samtalegruppen «Leve videre»

Å miste en av sine nærmeste betyr som regel at livet blir svært forandret. I denne situasjonen hender det at vi trenger støtte for å komme videre. Vi har erfaring med at sorggrupper er til stor hjelp for mange. Formålet er at disse gruppene kan være et fristed du kan komme til når du er i sorg. Vi ønsker å være et fellesskap der man kan dele med hverandre og bli ivaretatt i en krevende situasjon.

Hver høst startes det opp en gruppe på kveldstid. Gruppeledere denne høsten er nettopp Inger-Johanne Frogh og Emil Lilleby Mathisen. Sorggruppen er et samarbeid med Lindrende Enhet, og vi får bruke lokalene til Dagsenteret på Skinnarberga til å ha samlingene våre. Dette er et gratis tilbud til alle som ønsker å delta, og det er åpent for alle. Det viktigste med denne type gruppe er fellesskapet man får gjennom å snakke sammen om erfaringer, opplevelser og følelser med andre som har gått igjennom det samme som deg.

For fullstendig program, se kirken.no/kongsberg