Det kommer fram i en pressemelding onsdag 5. mai. 

Annerledes verden

– En fusjon mellom de to konsernene vil skape et kraftfullt nytt konsern som trygger og utvikler mange nye arbeidsplasser i de to regionene. Fusjonen skaper større økonomiske verdier og sørger for videre vekst. Vi trenger størrelse og kompetanse for å gripe de mulighetene som ligger foran oss, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi i pressemeldingen. 

– Vi ser at kraftselskaper på alle kanter rundt oss slår seg sammen for å sikre grønn vekst i sine regioner. Det etableres nye allianser på tvers av bransjer som bringer kapital og kompetanse til den nye industrien som vokser fram i Norge. Dette er vår mulighet til å ta en aktiv rolle og forvalte fellesskapets verdier på en god måte, sier Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi i den samme pressemeldingen. 

(Saken fortsetter under bildet) 

Mister ikke jobben

Arbeidstakerorganisasjonene i begge konsernene har vært involvert i hele prosessen og er positive til styrets anbefaling, skriver de videre. 

– Vi mener en fusjon er en god løsning til det beste for de ansatte, selskapene og eierne, sier Rune Bæver, hovedtillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli, konsernhovedtillitsvalgt i Agder Energi.

De sier i pressemeldingen at avtalene er forpliktende – ingen ansatte skal miste jobben eller flytte som følge av fusjonen. 

Et stort flertall av eierne på begge sider stilte seg bak intensjonsavtalen om fusjon i juni 2021. Det er nå forhandlet fram et beslutningsgrunnlag basert på innholdet i intensjonsavtalen. Med utgangspunkt i dette anbefaler styrene sine eiere å si ja til fusjonen., står det i pressemeldingen.