Anders (20) vant fiskekonkurransen på Lågen

Anders Syvertsen gjentok det han gjorde i fjor da han dro opp den største gjedda.