Det var ikke nødvendig å bli så fornærma på innlegget til Helge Knutsen. Det var sikkert ment som et humoristisk innlegg med en helt riktig brodd. For det første er ikke vår kommune så stor at en kan skille sak og person sånn som du ønsker, og så sier du at styret i KKP bare skal ta faglige hensyn. Da er det litt rart av det er satt sammen av tidligere politikere. Bakgrunnen for sammensetningen av styret er sikkert at de også må kunne ta andre – f.eks. – politiske hensyn i sine vurderinger. Det ville vært litt rart om du slutta og snakke med Kjell Gunnar når viktige saker skal opp til behandling, f.eks. ødelegging av miljøet rundt Fredheim. Nå har jo Kjell Gunnar tidligere ment at Kulturskolen kunne få plass i den gamle kinoen sammen med alle de andre aktørene som skal inn der. Da må det jo være plass på Fredheim med sidebygninger.