I løpet av de siste 20 åra, har disse tre partiene vært med å nedlegge to tredjedeler av de psykiatriske behandlingsplassene i Norge. I Buskerud la disse partiene ned Lier sykehus, og overførte alle pasientene til Blakstad. Deretter ble det vedtatt å bygge nytt sykehus i Drammen med færre psykiatri-plasser enn på Blakstad, for så å legge ned Blakstad.

Det som ingen ser ut til å forstå, er at denne nedbyggingen er ett av hovedproblemene. Slik det har blitt (og verre skal det bli) er at terskelen for å få hjelp når en selv føler behov, stiger og stiger. Derved forsvinner den forebyggende effekten av psykiatribehandling. Nå må en være svært alvorlig syk for i det hele tatt å få hjelp. Tilfellet Bråthen viser at ikke engang alvorlig sykdom kvalifiserer til hjelp.

Samtidig har kommunen sovet i timen. Det er mer enn tre år siden det ble lovpålagt å ha kommunale behandlingsinstitusjoner for pasienter som ble skrevet ut fra spesialsykehusene. I Kongsberg har vi ikke kommet lenger enn til utredningsstadiet for denne tjenesten, mens det for somatiske lidelser er opprettet mange plasser som fungerer etter hensikten. Selv har jeg tatt opp dette flere ganger i brev til ordfører/rådmann og i kommunestyret.

Min erfaring er at de som arbeider i psykiatrien er sterkt kritiske til denne nedbyggingen. Politikere teller penger, men forstår ikke at å spare penger på psykiatri er mer kostbart i lengda, samtidig som det innebærer en betraktelig reduksjon i livskvalitet for disse pasientene.

Det kunne vært skrevet mye mer om dette, men jeg skal denne gang nøye meg med å fastslå at politikerne Røed fra AP, Wold fra FRP og Bruflot fra Høyre gråter krokodilletårer over situasjonen inne psykiatri. Det er jo deres egen politikk som er blitt satt ut i livet.

Skulle disse politikerne gjenvinne noe av tilliten, må første betingelse være at de sørger for at driften av Blakstad sykehus opprettholdes, da det ikke koster noe ekstra enn driftskostnader. Institusjonen med bygninger står jo der.

Fra FRP og Høyre forventer jeg ikke mye av sosialpolitikk, men at Arbeiderpartiet har sluttet seg til denne grupperingen, er mer overraskende.

Jeg er imidlertid, med de nye signaler fra AP, ikke overrasket hvis de fortsetter denne usosiale politikken. Jeg lar meg gjerne overraske, men velgerne bør ikke bli skuffet hvis AP også fortsetter nedbyggingen og skroter Blakstad. New Public Management-politikken til liberalister som Jens Soltenberg og Jonas Gahr Støre er blitt et mantra i AP.

Ironiske tunger har døpt om ventelistene for pasienter som skal behandles. De kaller den nå for helseforetakenes ordrereserve.

Jeg kan forsikre om at velgerne ikke ønsker å ha det slik, men det bryr ikke politikerne seg noe om. Dessverre. Med ni statsbudsjett i banken og overskudd i 1000-milliarder-klassen på statsbudsjettet.

Må politikerne gjøre mine ord til skamme.