Gå til sidens hovedinnhold

Åpen og bra prosess i saken om Flesberg E-verk, så valget bør være enkelt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har fulgt E-verkssaken på lik linje som andre aksjonærer fra siste GF i juni. Jeg var også på infomøte på Lampeland Hotell i starten av mars.

Syns det er meget gledelig at både styre, ansatte og største eier Flesberg Kommune pluss mange andre eiere nå er enige om å gå mot felles mål - Midtkraft. Ikke minst er det gledelig at de ansatte også mener at Midtkraft er den beste partneren til å utvikle e-verket vårt, sikre verdiene og trygge arbeidsplassene deres. Dette fortjener de ros for, og jeg skjønner at de vil ha en beslutning om sitt alternativ nå.

Vi eiere har også fått det vi var ute etter, og det var seriøse alternativer til veien videre, noe å sammenligne mot og vurdere.

De viktigste sakene som må telle i en slik sammenheng er:

 • Ansatte og deres fremtid, gjerne med utvidelse av flere arbeidsplasser.
 • Verdier for eiere og selskap.
 • Levedyktighet fremover i fusjon, økonomi i selskapet som kan gi investeringer og frihet.
 • Vilje til å satse fiber, både for verdi og for arbeidsplasser (nye også).
 • Nettleie inn i nytt samarbeid.
 • God vaktordning, dette får vi til både med og uten Rollag.

Man kan komme med små justeringer av brøker og tall alle veier i forhold til hvilken vei vi skal gå. Dette observerer jeg i flere leserinnlegg og kommentarer.

Etter info og en ryddig prosess fra selskapet og styret kan jeg ikke skjønne annet enn at valget av Midtkraft må være mye bedre/sikrere på alle punkter over.

I tillegg er størsteparten av involverte parter enig om veien videre. Utfra dette sitter jeg igjen med noen spørsmål om hvorfor noen kjemper så hardt imot dette. Hva kan grunnen være til dette?

Kan det være:

 • Krefter fra Rollag som styrer i bakgrunnen på prosessene?
 • Ukjent informasjon som ligger bak som ikke er mulig å få ut?
 • Følelser hos enkelte mennesker som har vært i prosessen i lengre tid?
 • Lovnader i forhold til veien videre?
 • At noen flesberginger ikke ønsker oss i Flesberg det beste?
 • Utydelig informasjon om hvilket alternativ som kommer best ut?

Rollag har kommet med et «nytt» utspill på fordeling i prosent/brøk. Hvorfor dette? Ble vi lurt sist gang siden de gjorde dette? Kommer de med enda flere? Håper virkelig ikke det. Så vidt jeg skjønner har de motarbeidet vårt e-verk styre hele tiden.

De har blitt bedt med inn i prosessen, men de har takket nei. Hvorfor gjør de dette? Er ikke de også opptatt av best løsning felles?

De har heller ikke gitt informasjon som ga grunnlag for viktig vurdering. Jeg synes som aksjonær at dette også er veldig merkelig.

Her ble det masse spørsmål som jeg syns bør vurderes av oss som aksjonærer hvis dette skal være et seriøst valg og se spesielt mot Rollag.

Rollag er ikke det valget styret og de ansatte vil ha. Heller ikke Ringerikskraft og Glitre, som for øvrig hadde gode og interessante bindende tilbud. De to siste er sikkert skuffet over denne avgjørelse, men de respekterer den.

Hvorfor respekterer ikke Rollag valget til Flesberg? Veldig merkelig. Kan noen ansvarlige i Rollag forklare oss det?

Rollag har avvist invitasjonene hver gang. I stedet bidrar de til å dele bygda vår ved å sette fram nye forslag på egenhånd. Det er vel egentlig bare et bevis på at de prøvde å lure oss i fjor, og gjør flere forsøk på det nå. Så vidt jeg vet har ikke styret bedt om flere tilbud og hvis de skulle komme så går jeg ut fra at det bli blankt avvist! Dette er virkelig en merkelig måte å invitere til samarbeid på.

Ja, det har også kommet meg for øret, at det før generalforsamlingen i juni 2020 ble gjort et stykke arbeid fra personer utenom styret og selskapet fram mot generalforsamlingen i fjor, der det framkommer oppsiktsvekkende informasjon om forfordeling av Rollag. Enda et forsøk på å lure eierne i Flesberg.

Bør ikke vi flesberginger opptre og tenke som flesberginger og hva som er best for oss. Det bør vi ha grunnlag nok for å gjøre nå.

Mine oppsummeringstanker er som følger:

Ansatte, styre, største eier pluss mange andre eiere er for Midtkraft, alle punkter nevnt over går i fordel Midtkraft, de ansatte ønsker et valg der de kan drive videre uten å komme rett inn i ny usikkerhet.

Da må valget bli knakende enkelt og greit.

Hilsen en FLESBERGING som vil det beste for Flesberg.

Kommentarer til denne saken