Skolegata 18 er en perle i Kongsberg sentrum og må bevares. Jeg leser i LP at du ønsker å rive Skolegt. 18, fordi gata fortjener det. Hvor er bevaringsperspektivet ditt ? Vi snakker om en bygning med høy bevaringsverdi og lang historie. Hvorfor har du ikke vedlikeholdt bygningen slik som andre må gjøre? Det Skolegata fortjener er at bygningen blir restaurert. At du foreslår å flytte bare døra til Lågdalsmuseet må være en aprilspøk. Det bygget du ønsker å sette opp, bryter med lokal byggeskikk og byggestil. Bygget du ønsket å sette opp er brutalt, totalt dominerende og vil virke skjemmende på eksisterende trehusbebyggelse

Selg heller bygningen til noen som har sans for estestikk, kjærlighet til gamle Kongsberg og som kan gi eiendommen den behandlingen den fortjener.