Da kommer folk fra Viken fylkeskommune for å orientere om ny Grettefoss bru.

Møtet holdes på Solvoll i Svene.

For at det ikke skal bli for mange i samme rom, er det satt opp to møtetidspunkter. På grunn av korona-situasjonen er det påmelding til møtene. Påmelding til Flesberg kommune må skje innen 12. juni.

I januar 2019 ble det oppnådd tverrpolitisk enighet blant fylkespolitikerne om å bygge ny Grettefoss bru nedstrøms for dagens bru.

Brua planlegges og prosjekteres slik at byggestart kan skje i 2022.

Politikernes vedtak er i tråd med Statens vegvesens anbefaling og har en kostnadsramme på 90 millioner kroner.

Kan bli sykkelbru – eller rives

Vil bevare Grettefoss bru og gi den ny bruk

Enighet om ny Grettefoss bru

– Nå må vi jobbe sammen for å få til Grettefoss bru