Åpner butikker tidligere enn planlagt – disse butikkene kommer

Høsten 2018 førte setningsskader til at Gulskogen senter måtte stenge deler av første etasje. Nå melder kjøpesenteret at de gjenåpner de stengte delene tidligere enn planlagt.