Arbeiderpartiet har hatt nær dialog med SV i årets budsjettforhandlinger. Men de legger tradisjonen tro fram et gjennomarbeidet forslag.

Som øvrige partier, flytter de ikke på mye penger. Men dem som tilgodeses er kultur og frivillighet.

Fra pressemeldingen:

Kultur og idrett er viktig for mange aldersgrupper og særlig barn og unge i Kongsberg. Arbeiderpartiet mener at den innsatsen som hver dag legges ned i lag og foreninger i kommunen må verdsettes mer.

Derfor ønsker vi å øke støtten til lag og foreninger med 800.000 kroner. Dette vil bidra til at vi kan få mer aktivitet og at lag og foreninger får mer til å drive det flotte aktivitetstilbudet de har.

Kulturskolen skal snart flytte inn i Fredheim, noe som gir oss nye muligheter. Det blir plass til flere kulturskoleelever og det er sårt etterlengtet. Mange barn og unge står på venteliste for å kunne drive med kulturaktiviteter som interesserer dem.

Dette ønsker Arbeiderpartiet å bidra til at flere får oppleve. Derfor tilfører vi kulturskolen 0,5 million mer i budsjettet i 2021 og øker dette til 1 million fra 2022, øremerket til en økning i antall plasser.

Se hele Arbeiderspartiets forslag her: Ap-budsjettet 2021 (pdf)