Høyre angriper Arbeiderpartiet fordi vi vil avvikle regjeringas prestisjeprosjekt, gaveforsterkningsordninga. Det er helt riktig, for denne ordninga svekker kulturtilbudet til vanlige folk i Buskerud.

Arbeiderpartiet vil ha rettferdig fordeling, også i kulturpolitikken. Målet er å gi folk likeverdige muligheter uavhengig av hvem de er, og hvor de bor.

Gaveforsterkningsordninga treffer geografisk svært skjevt. Fra ordninga ble innført og fram til 2019 har Oslo fått tre ganger så mye penger som Buskerud, justert for størrelse og innbyggertall. Oslo fikk i fjor nesten ti ganger så mye som for eksempel Agder, Møre og Romsdal og Trøndelag. Ordninga bidrar åpenbart til en skjevfordeling i den offentlige kulturinnsatsen rundt om i landet.

Gaveforsterkningsordninga fører også til at offentlig støtte til kunst- og kulturaktører bindes opp til velvilje fra det private næringslivet, der man er prisgitt at det finnes noen rike onkler i ens eget fylke for å kunne motta støtte. Da er det ikke lenger kvalitet og bredde som er avgjørende. Ap ønsker en helt annen retning for kulturpolitikken.

Gaveforsterkningsordninga går dessuten på bekostning av kulturlokaler i hele landet. For å finansiere ordninga har høyreregjeringa valgt å svekke satsinga på regionale kulturbygg. Fylkene får nå mindre penger til kulturhus, flerbrukslokaler, bibliotek, museer og andre kulturlokaler. Siden 2014 er ordninga kuttet med mer enn 76 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de meningsløse årlige ostehøvelkuttene på en halv prosent som de har påført kulturaktører og institusjoner – et kutt som de i pandemiåret valgte å øke ytterligere.

Arbeiderpartiet vil avvikle gaveforsterkningsordninga. Vi vil at pengene skal brukes klokere og komme enda flere til gode. I 2021 valgte vi å omprioritere midlene til å styrke de regionale kulturbyggene som regjeringa har svekket, styrke grasrotaktiviteten til barn og unge gjennom Frifond og å prioritere aktivitetstilskudd gjennom kommunene, for å sikre barn og unges deltakelse.

Med Arbeiderpartiet i posisjon skal det ble slutt på urettferdigheten. Det skal bli slutt på ostehøvelkuttene. Gjennom økt satsing og et nytt Kulturløft skal vi sikre at vanlige folk i hele landet får mulighet til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, helt uavhengig av størrelsen på lommeboka.