Det utgjør drøyt sju prosent av arbeidsstyrken, ifølge månedsstatistikken fra Nav som ble publisert fredag. 117.800 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, mens 80.100 personer var delvis ledige.

25.600 av de helt ledige var registrert som permittert, det samme gjelder 39.100 av de delvis ledige.

– Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover også i september, og nok en gang skyldes det i hovedsak en nedgang i tallet på permitterte. Denne måneden går arbeidsledigheten ned i alle fylker og for de aller fleste yrkesgruppene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Andelen helt arbeidsledige er høyest i Oslo, der 4,9 prosent av arbeidsstyrken tilhører denne kategorien, og lavest i Nordland, med 2,6 prosent. I alle fylker har andelen helt ledige falt den siste måneden, men den prosentvise nedgangen er størst i Trøndelag og Troms og Finnmark med hele 18 prosent.

Ledigheten har også falt for alle aldersgrupper i september, og best har det gått for dem under 20 og dem mellom 50 og 59. De har opplevd henholdsvis 18 og 16 prosents fall i antallet helt ledige. De under 20 har også den laveste arbeidsledigheten, med 1,9 prosent, mens blant dem som er mellom 20 og 24 år er hele 5,2 prosent av arbeidsstyrken ledige.

Antallet delvis arbeidsledige har også falt for alle aldersgrupper, og den største prosentvise nedgangen var også her å finne blant dem under 20. Dette må trolig sees i sammenheng med oppstarten av et nytt studieår.

Flest helt ledige er det innen reiseliv og transport. Her er 8,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, noe som er en nedgang på 0,8 prosent fra forrige måned.