– Jeg har møtt veldig mange av byens familier gjennom alle barna og årene her

Flere kommuneansatte mottok Bergmannen for arbeid i Kongsberg kommune gjennom 25 år.