(Siste)

Årsaken til Øverlands krav er at regjeringen har sendt et forslag om å redusere antall omdelingsdager av post per uke. Det er konsekvensen av at vi sender stadig færre tradisjonelle brev i papirkonvolutter.

– Digitaliseringen av samfunnet gjør at det sendes mindre post. Det må vi forholde oss til, men vårt krav er at det blir satt av penger til omstilling og at vi får tilstrekkelig med tid til å gjennomføre omstillingene, sier lederen i fagforbundet Postkom.

God omstilling

Ifølge Samferdselsdepartementet er det mest realistisk med 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet. Scenarioet tilsvarer det Posten Norge sier vil være det som er forretningsmessig forsvarlig i dag og noen år framover.

– Det er urealistisk å forvente at staten skal betale en milliard i året for å opprettholde fem dagers distribusjon i hele landet. Derfor ber vi nå om et trepartssamarbeid for å få til en god omstilling for de ansatte og forutsigbarhet for kundene, sier Øverland.

Kravet er at deler av det overskuddet Posten Norge er pålagt å oppnå, øremerkes til omstillingsprosessen i forbindelse med at det blir færre omdelingsdager. Staten må også dekke kostnadene for ulønnsomme posttjenester fram til omleggingen er et faktum, ifølge Øverland.

Flere tusen ansatte

En reduksjon fra fem dager til annenhver dag vil føre at flere tusen postansatte blir berørt av endringene. Svært mange nærmer seg allerede pensjonsalder.

– To ting er viktige for oss. Det ene er at vi får til en verdig avgang for dem som blir overtallige, enten ved at de får nye jobber eller ved at de får økonomisk kompensasjon. Det andre er at vi beholder noen av de yngre arbeidstakerne som fortsatt har en framtid i Posten, sier Øverland.

Må få tid på seg

Postkom holder likevel fast ved ansiennitetsprinsippet.

– Da er den eneste mulige løsningen at eier lar oss bruke deler av overskuddet på omstilling, sier han.

Et annet ufravikelig krav er at det settes av nok tid fra et eventuelt vedtak om kutt i distribusjonsdager til vedtaket gjennomføres. Postkoms krav er at denne perioden må være 18 måneder. Dersom Stortinget fatter et vedtak til våren, skal ikke omleggingen skje før i 2020.

Løses med samspill

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) er sikker på at partene i samspill med hverandre vil finne en løsning på kravene fra fagforbundet Postkom.

– Posten har bedt om en endring som er tilpasset virkeligheten og hverdagen vi lever i. De ønsker å modernisere og redusere og har hatt en kontinuerlig effektivisering i årevis. I et konsern som forvalter mye penger og store ressurser, er det også større muligheter for å håndtere disse endringene, sier Stordalen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Danmark ble det lagt om til postgang kun én dag i uken fra 1. januar. Postens prognoser peker mot 300–400 millioner brev i 2020, det vil si det halve av dagens nivå.

– Jeg er helt sikker på at Posten vil løse denne omstillingen på en god måte både når det gjelder sine ansatte og framtidens post, mener Frp-politikeren. (ANB)