Kortversjonen for deg som ikke er glad i å lese. Ja, dette er bare et spill for galleriet.

Rullering av en kommuneplan er et langt og komplisert løp. Det er mange hensyn og ta, og så videre. Bla bla.

Nå er tiden kommet til å legge dette ut på høring, for vi er jo tross alt et demokrati og det er viktig at alle blir hørt.

Man har til og med laget en matrise hvor alle innspill skal gis poeng på et stort utvalg av faktorer. Og her har Rådmannen jobbet hardt.

De har faktisk jobbet så hardt med matrisen at uansett poengscore så blir det NEI hvis Rådmannen gir prosjektet negativ score på «strategi». En såkalt joker der altså.

Dermed er resultatet at SAMTLIGE forslag som ikke passer inn i kommunens «strategi» for utvikling, tilfeldigvis ender opp et stort NEI.

For det har seg sånn at kommunen har lagt mye prestisje i det nye feltet på Rødshøgda, og da passer det svært dårlig dersom det skulle komme konkurrerende tomter som innbyggerne kan velge mellom.

Og det kan jo ikke Rådmannen ta sjansen på. Så man får heller rigge matrisen på forhånd slik at kun prosjekter som ikke konkurrerer med deres eget prosjekt slipper gjennom.

Ta en titt på scoringsmatrisen jeg har lagt ved, og se selv.

Da ser man veldig raskt at alle sentrumsnære prosjekter er sablet ned med -2 poeng for «strategi».

Enkelt og greit. Og vipps så er de ute av bildet.

Det spiller ingen rolle hvordan de ulike prosjektene scorer på de øvrige 10 faktorene engang. Hvis de får -2 på «strategi» så er det automatisk lagt dødt.

Men rett skal være rett.

Det er 6 prosjekter som er gitt 0 eller +2 poeng for «strategi», og dermed fått Rådmannens velsignelse. 3 av disse prosjektene ligger i Hvittingfoss, og 2 ligger på Hedenstad. Altså i trygg avstand fra sentrum og ingen trussel for Rødshøgda.

Da står vi igjen med 1 prosjekt som ligger sentrumsnært, i Hindtåsen. Her har Rådmannen overraskende sagt ja.

Selv om dette prosjektet utenfra kan se ganske likt ut som mange av de avslåtte prosjektene er ikke det tilfelle.

Leser man dokumentene mer inngående ser man at grunneier har tilbudt kommunen å overta store deler av tomten vederlagsfritt, i bytte mot at grunneier får bygge ut.

Med det som bakteppe er dette det eneste prosjektet Rådmannen ikke har klart å komme opp med noe negativt om. Ikke et eneste minuspoeng. Klart anbefalt av Rådmannen. All good, som de sier. Nothing to see here.

Det er ganske åpenbart at denne prosessen er et spill for galleriet, rigget og klart for å kjøres gjennom med forutbestemt resultat.

Til slutt er det politikerne som skal bestemme hvilke prosjekter som skal tillates og ikke. Men jeg frykter at en saksmengde på tusenvis av sider blir for mye for hver enkelt representant å sette seg inn i, og det blir lett å bare følge Rådmannens innstilling.

Det vil være en katastrofe for alle som ønsker seg boligtomt i Kongsberg de neste 10 årene.

Høyre, FRP og KrF har vist at de har satt seg bedre inn i dette og stemte ved forrige runde for flere av prosjektene Rådmannen rådet mot. Det krever politisk dyktighet og innsikt.

Kongsberglista og Arbeiderpartiet ser derimot ut til å ha hoppet over en del lesing og heller fulgt Rådmannens anbefaling blindt.

Kongsberg trenger at disse tar grep og ikke lar seg overkjøre av Rådmannen, slik at det kan sikres flere tomter til Kongsbergs innbyggere.