Det er valgkamp og i kjent stil forsøker Arbeiderpartiet å skape et inntrykk av at hvis de vinner valget, blir det slutt på deltid i helsetjenesten. Lise Kristoffersen sier til og med at hun skal rydde opp i deltidskaoset etter Erna Solberg. Det er både useriøst og provoserende. Aller mest på vegne av alle de som jobber i helsetjenesten i dag, som ønsker seg hele stillinger. For er det noe denne sektoren ikke trenger så er det valgflesk!

Lite er mer provoserende enn når kompliserte saker blir fremstilt som om de har en veldig enkel løsning. Heltid er nemlig ingen «quickfiks», det er rett og slett skikkelig vanskelig å få det til! I over 30 år har organisasjoner og arbeidsgivere forsøkt å finne en løsning. For hvis det virkelig var så enkelt som Ap fremstiller det, hvorfor er det ikke flere som får det til?

Arbeiderpartiet burde heller være mer opptatt av hva de får til selv. Partiet sitter med makten i over halvparten av kommunene som er verst på ufrivillig deltid ifølge en oversikt Fagforbundet nylig publiserte. Fortell meg gjerne hvorfor skal vi tro på dere nå, Lise?

I tillegg er det Lise sier om Høyre innsats for deltid direkte feil!

Høyre har jobbet målrettet for å redusere andelen som jobber deltid i helsesektoren og pilene peker i riktig retning. I dag jobber 90 000 flere kvinner heltid. Vi har også innført flere tiltak for å øke heltidsandelen i sektoren. Blant annet er reglene for fortrinnsrett styrket, og fra 1. januar 2020 skal alle offentlige og de største private arbeidsgiverne kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Målet er å fremme en heltidskultur og likestilling i arbeidslivet. Høyre har i regjering styrket kommuneøkonomien slik at kommunene har større mulighet til å ansette flere.

Vi har siden 2013 økt de frie inntektene med 35 milliarder og det har gitt kommunene økt handlingsrom, i tillegg har kommunenes disposisjonsfond økt og de har derfor mer penger på bok. (I Helseforetakene, har Høyre i regjering stilt krav til arbeidet med heltidskultur, og helseforetakene rapporterer månedlig på andelen deltid av faste stillinger til departementet. Fra januar 2013 til januar 2021 har alle de regionale helseforetakene hatt en reduksjon i andelen faste ansatte som arbeider deltid.

En forutsetning for å lykkes med heltid er et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere i virksomhetene. Høyre har sammen med Norsk Sykepleierforbund nylig blitt enig om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal legge frem løsninger for å få en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Utvalget skal se på heltid i sammenheng med bemanning, fremtidsrettet arbeidsdeling mellom ulike profesjoner, redusert vikarbruk og turnus som tar hensyn til behovet for balanse mellom arbeid og fritid.

Man kan ikke fortsette og gjøre alt som før og forvente et annet resultat. På veien til flere heltidsstillinger kreves holdningsarbeid og verdivalg. Det er et langsiktig arbeid som krever en stor porsjon vilje til å forsøke å finne nye løsninger. Heltid er forbundet med en rekke gevinster. For pasientene som opplever stabilitet rundt sin behandling, og en mer forutsigbar og mindre belastende hverdag for de ansatte. Jakten på ekstravakter er slitsom, og gjør ofte til at vaktbelastningen blir unødvendig stor.

I kampen om fremtidig arbeidskraft er heltid er et sentralt virkemiddel. Det er en stor mangel på kompetent arbeidskraft innen helse og velferdstjenester. Derfor trenger vi å benytte de ansattes kompetanse fullt ut. Disse løsningene må finnes lokalt, på hver enkelt arbeidsplass. Når de tillitsvalgte setter seg ned med ledelsen og sammen leter etter løsninger vil dette komme både pasientene, arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet til gode.