21. september arrangeres den første konserten i høstsesongen i Kongsberg kirke. Den skjer i samarbeid med Kongsberg Fredslag.

– En rekke elever fra kulturskolen og musikklinja på Kongsberg videregående er blant aktørene og fortjener særlig å bli hedret, skriver Mathias Anger, kantor og sanger i vokalgruppen enFem.

Samarbeid

21. september er FNs internasjonale fredsdag. I samarbeid mellom Kongsberg Fredslag og Kongsberg kirke arrangeres det i anledningen den årlige benefitkonserten.

– Musikk og kultur som oppleves i fellesskap er en viktig brobygger mellom mennesker. Dette kunstneriske fellesskapet er produksjonens kjerne, forteller Anger.

Kantoren sier at gjensidig interesse for andre kulturer og interaksjonen mellom aktørene – som også publikummet er en del av – skaper ikke bare forståelse for hverandre men viser fram noen lokale skatter.

– Ikke minst er konseptet fredsbyggende, sier Anger.

Mange aktører

Blant årets aktører er vokalkvintetten enFem, som allierer seg med Sufi – flerkulturelt ensemble. I tillegg deltar flere elever fra kulturskolen og orgelklubben. Leo Haugen Wyller spiller på Glogerorgelet.

På programmet står både musikk, dikt og visuell kunst som er relatert til temaet FRED».