Kurset arrangeres for pårørende til voksne med langvarig sykdom, og skal gå over tre kvelder.

– Det er mange pårørende som står i vanskelige situasjoner, og noe av det vi skal se nærmere på gjennom kurskveldene er pårørenderollen og hvordan man påvirkes når man lever med belastning over tid, forteller Linnea Grimnes, frisklivskoordinator i Kongsberg kommune i en pressemelding.

– Gjør noe med rollene i familien

Andre temaer som berøres er kommunikasjon i familier, aksept, sorg og tap, rettigheter og annen praktisk informasjon.

Det er lagt opp til både undervisning, erfaringsdeling og refleksjon.

– Når et familiemedlem blir syk, gjør det også noe med rollene i familien. Det kan påvirke måten å være mamma eller pappa på, sønn eller datter eller det kan påvirke ekteskapet. Dette kan ofte pågå over lang tid og det kan oppleves som et maratonløp. Hvordan skal man passe på seg selv oppi alt dette, sier Jeanette Amundsen Smedsrud, pårørendekoordinator i Kongsberg kommune.

Rollen som pårørendekoordinator er relativt ny i kommunen. Smedsrud gikk inn i rollen i desember 2022.

Noe av det hun har brukt tid på de første månedene er å kartlegge og undersøke hva som er behovet til de pårørende, og bli kjent med hvilke tilbud som finnes

.

Gratis

Kurset, som er gratis, er et samarbeid mellom Vestre Viken og Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Første kurskveld er torsdag 20. april.

– Vi ønsker også gjennom kurset å anerkjenne den jobben de pårørende gjør, og forebygge at vi ikke får flere pasienter. Det kan skje at man gjennom å være pårørende over en lang tid, selv blir pasient. Det blir derfor viktig å sette søkelys på hvordan man kan ivareta seg selv som pårørende, sier Nina Jellum Helgerud, koordinator ved lærings- og mestringssenteret på Kongsberg sykehus.

Les også

Cecilia (28) måtte kjempe for å få diagnosen: – Det har vært vanskelig å bli trodd på