Gå til sidens hovedinnhold

Arven vår - Elverket - Aksjeeieravtale

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Historien forteller: Andelslaget A/L Flesberg Elektrisitetsverk ble stiftet 2. november 1939. Men i 1990 kom Energiloven med fritt kraftmarked, og p.g.a. dette ble FE omdannet til aksjeselskap fra 2. november 2000.
Det var bred enighet om at selskapets formål fortsatt var å sørge for en sikker og rasjonell utbygging og drift av strømnettet i Flesberg kommune. Kundenes interesser skulle være i fokus, selskapet ble ikke omdannet av hensyn til eierinteresser. Dette gjenspeiles i selskapets eierstruktur og stemmerettsregler. Ingen ENKELTAKSJONÆR skal ha DOMINERENDE POSISJON. Ingen aksjonær har mer enn EN stemme på generalforsamlingen, UANSETT EIERSITS.
Ut i fra denne forutsetningen ble Aksjeeieravtalen skrevet av advokatfirma Hjort DA, Oslo, underskrevet 5. oktober 2000 av daværende Ordfører i Flesberg og flere aksjonærer.
Nye aksjonærer får alle rettigheter og forpliktelser etter avtalen. En avtale er gjeldende helt til den blir oppsagt eller endret.
Noen bør kanskje lese denne aksjeeieravtalen både en og to ganger. Lese det som reelt står der, og ikke hva en tror eller synes bør stå i avtalen. Avtalen er vel arkivert i kommunen.

Kommentarer til denne saken