Nyheten om at politikerne ser verdien i å satse på ASVO – både generelt og på prosjektet som kalles I gang, blir mottatt med glede av ASVO-sjefen.

I dag er det 14 I gang-plasser i regi av ASVO. Kapasiteten er sprengt i forhold til behovet.

– Får vi en veileder til, slik som de foreslåtte midlene innebærer, får sju mennesker mulighet til å snu på livet sitt. Det vil både spare samfunnet for utgifter og i tillegg berike det, mener Jane Midtbø.

Gode resultater

– Det er altså ikke vi i bedriften som profitterer. Dette gjør at vi kan bidra til at flere mennesker kan bli bidragsytere til samfunnet, der de ellers er tjenestemottakere med de utgiftene det medfører, presiserer hun.

– I gang-prosjektet, omhandler aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, men det er en betingelse for å yte tilbake. Dette i henhold til Statens regelverk, sier hun.

Reglene blir nå utvidet. Plikten til å yte noe mot å motta slik støtte, gjelder ikke bare dem mellom 18 og 30 år. Myndighetene vil ikke ha noe alderstak, sier hun.

– Kan dere vise til resultater?

– Ja. Satsingen fører fram, og det er en jobbformidlingsfunksjon i dette også. Dette gjelder ikke bare mennesker med helseutfordringer, vi har også bidratt for fremmedspråklige, sier hun.

Økonomi

– Vi har hatt politikere på besøk for å fortelle. Det vi har gjort er å prøve å synliggjøre økonomien. Det er ikke så lett, men når vi får folk videre i arbeid betyr det reduserte utgifter for kommunen, sier hun.

– Vi har bedt politikerne om forutsigbarhet for å kunne utvide tilbudet. Om dette kommer gjennom i kommunestyret, er det bare supert, avslutter Midtbø.

Les også: Mer budsjettpenger til ASVO