Avlyser aktivitetsuken – for få påmeldte: – Vi hadde håpet å lykkes i høst

KIFs nye satsing i høstferien avlyses grunnet for få påmeldte, nå ser de videre mot vinterferien.