Avlyser alt i musikkteatret fram til påske

Alle arrangementer som er planlagt i Kongsberg musikkteater fram til påske, er avlyst.