Arne Johan Isaksen retter baker for smed når han klager på myndighetenes karanteneregler. Det er nemlig andre reisende han kan takke for at han må på karantene-hotell etter en Spania-tur.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det importsmitten i januar og februar som nå har ført til nedstenging i store deler av landet. Siden nyttår har over 100.000 personer kommet til Norge med fly. Mange av disse har verken testet seg eller fulgt karantenereglene. Derfor har myndighetene sett seg nødt til å skjerpe reglene, blant annet med obligatorisk karantene-hotell i ti dager.

Isaksen klager på at han må være på hotell i stedet for å gjennomføre karantenen i sitt eget hus. Jeg tviler ikke på at Isaksen greier det uten å bryte reglene, men så har det vist seg at det er mange andre som ikke greier det. Dette har ført til en tredje smittebølge og med den nye restriksjoner. Ikke bare for Isaksen, men for hele befolkningen, unge som gamle.

Derfor må vi alle tåle inngripen i livene våre en stund til og håpe at vaksinen langsomt gir oss hverdagen tilbake.